Header Ads

Canlı bir kültür kenti, "Troia"

 Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne açıldığı noktadan 6 km kadar içerdeki Hisarlık'da höyük tipinde bir yerleşim olan Troya, M.Ö 3. ve 2. bin yıllarda canlı bir kültür kenti, yerleşik tarım topluluklarını yöneten bir krallığın merkeziydi

M.Ö 13. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir yangın geçirmiş. Bu yangının ünlü Troya Savaşı'nın sonunda çıktığı düşünülüyor. Bölgeye sırasıyla Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Pergamon Krallığı ve Romalılar egemen olmuş. Kazılar sonucunda Troya'da üst üste kurulmuş, yedi aynı kültürü temsil eden 4 mimari katın oluşturduğu 9 yerleşim saptanmış. Bölgede geçtiği rivayet edilen ve tarihin en kanlı savaşına ilişkin Truva Atı efsanesi ise dünya mitlerinin en etkileyicilerinden biri.


 Troy, is a tumulus form settlement in Hisarhk, 6 kms inwards the point that Dardanelle Strait sets out to Aegean Sea. In 3rd and 2nd thousands B.C., it was a lively cultural capital and the center of a kingdom ruling settled agricultural societies. At the end of 13th c. B.C., it was damaged by a big fire. It is assumed that this fire started at the end of famous Trojan Wars. The region is  chronologically ruled by Persians, Alexander the Great, Seluicids, Kingdom of Pergamon and Rome. As a result of excavations, 9 stowed settlements consist of 4 architectural layers representing 7 different cultures were found in Troy. The Trojan Horse legend related to the most bloody war of the history assumed to made in the region, is one of the most e ffective legends


Hisarlık. (Çanakkale)

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.