Header Ads

YUNAN KLASİK DÖNEM SERAMİĞİ(HİATUS ve FİKELLURA)


HİATUS   İ.Ö. 600 – 560
OYK2 den sonra yaşanan 40 yıllık bir boşluk evresidir.
 Bu dönemde 7Y.y. sonu 6.Y.y. basında Miletos malzemelerinin azalması sebebi ile bu döneme boşluk anlamına gelen Hiatus denmiştir.
Hiatus,OYK2 den sonra yaşanan 40 yıllık bir boşluk evresidir.
Bu dönemde azalan miletos eserlerinin nedenini araştıran bilim adamları bir takım nedenler sunmuşlardır.


Dypont: bu dönemde Miletos’da yaşanan iç çekişmelerin seramik işçiliğini etkilediğini söyler

Schacuz: Bu dönemde orta batı Anadolu da söz sahibi olan Lidya nın Miletosu tahrip etmesiCook:
bu dönemi Miletosun en yoğun kolonizasyon yaptığı dönem olarak görür ( 6. Y.y.başı)
Bu durumda da Miletosun nüfusu azalmış tarıma yönelme olmuş seramik endüstrisi ise azalmıştır. Cook 600 – 560 yılları arasında aslında duraklama olmayabilir fikrini de savunuyor. Orta yaban keçisi güçsüz olarak devam etmiştir ve İ.Ö.600 – 550 OYK3 olabilir fikrini ortaya atmıştır. Bu dönemde az da olsa bantlı ve bodur oinokhoeler bulunmaktadır. OYK2 den pek fazla değişmeyen bezeme prensipleri dolayısıyla OYK2 ve OYK3 evrelerini ayırmak kolay değildir.
Yalnız Sardes’de yapılan kazılarda ele geçen seramiklerde OYK seramikleri ve fikelluranın ortak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunun sebebi ise Lidya kralı Aliattes tahribatı ile Miletos’dan Sardes’e Ustaların gittiği düşünülüyor. 625 – 575 yılları arasına tarihlenen bu seramiklere erken Fikellura Dönemi adı verilmektedir.FIKELLURA İ.Ö. 560 – 500
Bu dönemde Amphoralar temel kap formu olarak üretilmiştir.
Korinth ve Attika malzemelerinde ki siyah figür tekniğini taklit etmek amacıyla siluet teknik kullanmışlardır. Doldurma motifi kullanılmaya devam etmiştir. OYK nın devamıdır. Çünkü bu dönemde kullanılan saç örgüsü ve lotus – palmet zincirleri bu dönemde de sıkça kullanılmıştır. Aynı zamanda iç içe geçmiş hilal motifleri ve keklik ve insan figürleri de yine Fikellura üslubunun özelliklerindendir. Fikellura nın ise ortadan kalkma tarihi 494’te Perslerin Miletosu tahrip etmesi ile olmuştur. Yayılım alanı ise doğu Yunan ve yakın doğudur.


Fikellura döneminde  Amphoralar temel kap formu olarak üretilmiştir.

Olgun Fikellura da oinokhoe de formda küçülmenin yanında çok yüksek olmayan geniş boyun geniş ağız ve ağız hizasını geçen kulp tipik özelliktir. Bezemelerde ise tavşanları kovalayan köpekler kullanılmaktaydı.<<<<<YUNAN KLASİK DÖNEM SERAMİĞİ(Erken Batı Anadolu Oryantalizanı)

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.