Header Ads


SEMSI TEBRIZI'NIN TACI


ŞEMSİ TEBRİZİ'NİN TACI
 Gördüğünüz resim, Mevlanâ Celâleddin-i Rûmi'nin mürşidi olan Şemsi Tebrizî'nin serpuşudur. Mevlevîler tari­hinde fevkalâde üstün bir kıymet taşı­yan bu taç, şimdi Konya müzesinde 735 numarada teşhir edilmektedir.

Gördüğünüz resim, Mevlanâ Celâleddin-i Rûmi'nin mürşidi olan Şemsi Tebrizî'nin serpuşudur.
 Ser­puşun bir kanadında (Lâilâhe illallah) içinde «Allahü Rabbî» yazılıdır. Türk yazı, nakış ve el işi san'atının kıymetli bir örneği olan bu eser Mevlevîlerce kutsal bir mahiyet taşıdığı için bize ka­dar eskimeden ve yıpranmadan gele­bilmiştir.

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.