Header Ads

Roma Plastiği(Roma İmparatorlugunda Heykel Sanati Augustus Heykelleri 2 )

1-Forbus tipi Portreler:

Saç ayrılmaz, perçem aynı yöne bakar ve aynı uzunluktadır.
Augustus Binici Heykeli:  
Agustus’un tek binici heykelidir. Diğerlerinden daha sert bir yüz ifadesi söz konusudur.(i.ö 1 yy sonuna uyan bir özelliktir.) yüzündeki ifade taşıdığı yüzükle de bağdaşır. i.ö 12 yılında Pontifex Maxima unvanını alır yüzükte bunu ifade etmektedir. Fakat bu özellik i.ö 1.yy sonuna uymaktadır. Bir atın üzerinde yer aldığı düşünülen heykel bronzdur. Boynu zayıf ve uzun gözler birbirine yakındır.


Agustus’un tek binici heykelidir.

Agrippa’nın Heykeli
      Augustus’un arkadaşı, sağ kolu, damadı,

Agrippa’nın Heykeli:

      Augustus’un arkadaşı, sağ kolu, damadı, Actium savaşını yöneten ve kazanan kişi olarak portresi yapılmış olmalıdır. Orijinalinin Augustus döneminde yapıldığı düşünülür.(Actium savaşından sonra yapılmış olmalıdır.) ele geçen eser Claudius döneminde yapılmış kopyadır. Dönemin portre özelliğini taşımaktadır. Olgunluk dönemini işaret eder. Gözlerinin birbirine yakın olması ve yanakların olgun verilmesi dönem özelliği olarak verilebilir.


Ara Pacis Augustae:
     
Ara Pacis Augustae
      Roma Tiber ırmağı kıyısında Augustus mozolesinin yakınında inşa edilmiş bir sunaktır. Augustus’un İspanya ve Galia seferindeki başarılarının ardından senato tarafından İ.Ö. 13–9 yıllarında yaptırılmıştır. İtalyan Luna mermerinden yapılmış sunağın iki girişi bulunur. Bir podyum üzerinde yer almaktadır. Ana giriş merdivenli olan batı tarafta ikinci giriş ise doğuda yer almaktadır. Yapının dört bir tarafı iki sıra friz ile çevrili; üst sıradaki frizlerde Augustus’un yaptığı işler betimlenirken, alt sıradaki frizlerde ise floral bezemeli sahneler yer alır. Augustus döneminde yapılan, ilk barış(pax romana) anıtıdır. Burada Augustus’un yaptığı işlerin anlatıldığı Res Gestae yazıtıda yer alır.  Kurban sehpasında dini liderler ve Vesta tapınağı rahibelerinin yaptığı ayin betimlemesi yer alır.
Ara Pacis Augustae

Doğu girişindeki sahneler: Islak stil kullanılarak klasizime yönelmiştir.

Sağ Metop: Merkezdeki ana figür yüksek bir oturak üzerinde yer alan kucağında iki çocuk ve meyveler bulunan Venüs’tür sahnede buğday başakları, haşhaş ve boğa, koyun gibi hayvanların yer alması toprak ana ve bereket tanrıçası Tellus veya Ceres’i gösterir. Sahnenin sağında ve solunda iki genç kız figürü yer alır. Kuğu üzerinde oturanın mevsim tanrısı Aurora olduğu düşünülürken ejderhaya benzeyen mitolojik yaratığın üzerinde oturanın deniz ile ilgili bir tanrıça olduğu düşünülür.

Sol Metop: Savaş ganimetlerinin üzerine oturmuş Roma betimlenmiştir.

Batı Girişi: Merkez sahnedeki ana figür üst tarafı çıplak Toga giymiş sakallı Iuppiter gibi betimlenerek dinsel açıdan yüceltilmiş Romanın kurucusu olarak kabul edilen; Aeneas tır bir elinde mızrak tutması hükümdarlığını vurgular yanında onu yalnız bırakmayan arkadaşı Askeanos elinde bir asa taşımaktadır. Aeneas’ın sağında yer alan iki genç figür romanın gençliğini sembolize eden karakterlerdir. Figürlerin yanında kurban edilmek için bir domuz ve yavrusu betimlenmiştir. Sahnenin sol tarafının üstündeki alınlık yapı Henatlar ( ev tanrıları) için yapılan tapınaktır.

Güney frizi: Augustus, yüksek rütbeli memurlar din adamları ve imparator ailesine mensup kişiler betimlenmiştir. Sade ve birbirlerine çok benzeyen figürler, elbiseler görülür. Konsept ve stil olarak Parthenon stili ile karşılaşıyoruz. Senatör ve memurlar giydikleri toga ve taktıkları çelenklerden tanımlanabiliyorlar. Flaminler adı verilen Iuppiter rahipleri farklı başlıklarından tanımlanırlar. Figürler arasından tanımlanabilenler Agrippa’nın oğlu Gaius (boynunda Galatlara özgü olan tork taşır: tork daha sonra Romada da kullanılan aksesuarlardan olmuştur.) , Augustus’un torunu Antonia- kocası Brusus, oğulları Germanicus, Augustus’un yeğeni Antonia ve kocası, Augustus’un 3. karısı Iulia Drusila ve onun üvey oğlu Tiberius.
Çocuklar klasik tarzda realist yaklaşımla verilmiştir.

Kuzey frizi: Yüksek rütbeli memurlar ve din görevlileri betimlenmiştir.

Gemma Augustae:

Gemme: Yüzük taşı da denilir. Antik dönemde bu taşların üzerine kazıma yöntemi ile sahneler işlenir.
Kameo: takı tasarımında kullanılan kabartma tekniktir. Sardorüks taşı siyah hakim beyaz damarları olan bir taştır.
Gemma Augustae:
      1240 yılkında Paris’te bulunmuş şuan Viyana’da sergilenmektedir. İ.ö 10 yılında sardorüks taşından alçak kabartma tekniği ile yapılmıştır. 19cm ye 23cm boyutlarındadır orta çağda altın yaldız ile çerçevelenmiş ilk yapıldığı zamanlarda daha büyük oldu düşünülebilir. Eser iki frizden oluşmaktadır.
Üst friz: Merkezde cline üzerinde oturmuş figürler, Roma ve Augustus’tur. Augustus’u portre özelliğinden tanımlayabiliyoruz duruşu, elindeki mızrak, ayağının altındaki kartal, giysisinin üst tarafının açık bırakılması Iuppiter’e özgü özelliklerdir. Bu da tanrısallığı ön plana çıkarmaktadır.
Romanın arkasında üst tarafta yılan kuyruklu oğlak Augustus’un burcunu temsil etmektedir.
Merkezin yanında; Tellus ve mevsimleri, bereketi temsil ettiği düşünülen iki çocuk figürü yer alır.
Tellus’un arkasında zamanı simgeleyen sakallı figür Cronos ve sınırsız mekanı simgeleyen kadın figürü Eukhemene yer alır Eukhemene Augustus taçlandırmaktadır. Bu da ikonografik anlatım olarak “sınırsız coğrafyanın ve sonsuz zamanın hâkimi Augustus”u belirtir. Merkezin diğer yanında at arabası üzerinde Victoria, arabadan inerken elinde asa ile betimlenmiş Tiberius, Tiberius’un arkasında ise savaş Orduları komutanı Germanicus betimlenmiştir.
Stilistik uzmanlara göre, Augustus’un Tiberius’a doğru bakması kendinden sonraki halefi göstermesi yönündedir.
Augustusun elinde litrius adı verilen spiral biçimindeki nesne en cesur ve yiğit askerlerin simgesidir.


Alt Sahne: Sol tarafta savaş ganimetleri ile yapılmış zafer anıtı betimlenir. Sağ tarafta iki asker iki esiri saçlarından tutarak sola doğru sürükler biçimde betimlenmiştir. Askerlerin kim olduğuna dair iki ayrı görüş vardır.
1-      Personifikasyonlar olabilir(İspanya ve Trakhia)
2-      Merkür ve Diana olabilir.
Bu sahnede kalkan üzerinde akrep yer alması Tiberius’un burcunu belirtir. Buda bize zafer anıtının Tiberius’un zaferinin ardından yapıldığını düşündürtür.

      Augustus döneminde kural olmayan fakat çoğunlukla tercih edilen mitolojik figürler için klasik, gerçek figürler için Helenistik dönem stillerini kullanılması burada da karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca döneme uygun biçimde ağır başlı ve sakin bir görüntü söz konusudur.
Üst sahne Parthenon ıslak stilde alt sahnede özellikle esirlerin durumu ile Helenistik dönemin 2. yy.ının barok stilini işlemiş böylece bu eserde hem Parthenon hem de Bergama birleştirilmiştir. Bütün figürler 4/3 lük dönüşü ile geç klasik- erken Helenistik dönemi hatırlatır.
Tüm bu önemli karakterlerin yer lamsı Augustus’un dünya hâkimiyetini simgeleyen propagandasıdır.
Yapılış nedeni ile ilgili görüşler:
1-      Tiberius’un buradaki pozisyonu ile ilgili; Tiberius’un Germenlere karşı i.s 7 yılında kazandığı zaferin ardından yapılmış olabilir.
2-      İ. S. 4’te Gaius Caesar’ın ölmesi ve aynı dönemde Tiberius’un Germanicus’u evlat edinmesi üzerine yapılmış olabilir.
Roma dönemindeki eserlerde ikonografik çözümleme iyi yapılabiliyorsa bu tarihlemeye de yardımcı olur.


<<<<Roma Plastigi(Roma İmparatorlugunda Heykel Sanati Augustus Heykelleri) 1

Boscoreale Kapları (Roma İmparatorlugunda Heykel Sanati Augustus Heykelleri) 1

>>>

 

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.
<