Header Ads

KPSS TÜRKÇE SÖZCÜKTE ANLAM

KPSS belasına hazırlanmaktan başka çarem kalmadı ama işin garip tarafı benim için ders çalışmak zor bir iş olduğu için bundan sonra bulduğum bu yöntemle ders çalışacağımı umuyorum,İlk önce Türkçe ile başlıyorum ve sözcükte anlam diyip paylaşmaya başlıyorum.

SÖZCÜKTE ANLAM

KPSS'de bu konuyla ilgili 3-4 soru gelmektedir. Sözcükler farklı anlam ve görevde kullanıldığı için tek başına değerlendirilmemek sözcüğün cümlede kazandığı anlama dikkat edilmelidir. Ayrıca bu tür sorularda deyim, atasözü, ikileme söz gruplarının verilen cümle ile uyumu aranmalıdır. Türkçe sorularını çok hızlı ya da çok yavaş değil, anlaşılır bir şekilde okumak gerekir.
SÖZCÜK

Tek başına bir anlamı olan ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine sözcük (kelime) denir.

Belli bir kavramı veya nesneyi karşılamak için doğan bir sözcük değişik nedenlerden ötürü birçok kavramı veya nesneyi karşılayacak duruma gelerek anlam genişlemesine uğrayabilir. Bu özellikteki sözcüklere çok anlamlı sözcükler denir.Mesela aşağıda inceleyeceğimiz "BULMAK ve YATMAK "sözcüklerini ele alırsak.
BULMAK
1- Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek, "Paramı buldum."2- keşfetmek "Kristof Kolomb, Amarika'yı buldu."3- İlk kez yeni bir şey yaratmak, icat etmek "Edison ampulu buldu."4- Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak "Böylece yılın ortasını bulduk."5- Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak "Ben de bunu akıllıca buldum"6- Seçmek, uygun saymak "Bazen onlara yeni ve güzel kıyafetler buluyor."7- Sağlamak, temin etmek "Sen otur ye, ben yatarken, kendim bir şeyler bulur, yerim." 8- Cezaya uğramak "Eden bulur."9- Hatırlamak "Bir türlü bulamadım caminin ismini dersem inanır mısınız?"
YATMAK

1- Uyumak veya dinlenmek için yatağa girmek,"Çocuk kanepede yatıyordu." 2- eğilmek, Rüzgârdan bütün ekinler yattı.3- Boş yere beklemek,"Mallar depoda yatıyor."4- Bir özellik kazanmak için bir şeyin içinde beklemek, "Turşu sirkede yatıyor."5- Olumsuz veya başarısız bir sonuç almak, "Takım bu sezon yattı."

ÖRNEK SORULAR

"Kaynaşmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde  diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) İçine kapalı biri olduğu için insanlarla kaynaşması zor olur.

B) Çocuğun yeni arkadaşlarıyla kaynaşması kolay oldu.

C) Denize baktığımda kaynaşan balıkları gördüm

D) Kimseyle kaynaşmaya niyeti yok zaten

E) İş arkadaşlarıyla kaynaşmaya fırsatı olmadan tayini çıktı.

Cevap: C şıkkı dışında diğer şıklar uyuşmak,yakın ilişki kurmak,derinleştirmek anlamında kullanılmışken,c şıkkında ise çok kalabalık ve kıpırdak olmak,hareket etmek anlamında kullanılmıştır.
Kaynaşmak sözcüğünün anlamları:[1] Ayrılmayacak bir biçimde birleşmek,[2] Çok kalabalık ve kıpırdak olmak, hareket etmek,[3] Birbirine iyice uymak,[4] Uyuşmak, yakın ilişki kurmak, derinleştirmek


ÖRNEK SORU
 O büyük yıkımın ardından insanlarımızda adet oldu, en küçük bir depremde herkes soluğu sokakta alıyor.
Verilen cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 A) İnsanların davranışlarındaki düşüncesizlik

 B) İçinde bulunulan durumun yanlışlığı

 C) Birçok yanlışlığın hala sürdüğü

 D) Davranışların nedeninin belirsiz olduğu

 E) Bazı davranışların alışkanlık haline geldiği

 Cevap: E

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.