Header Ads

N.Ç'nin Suçu Neydi?


 Benim ülkemde erkekli kızlı 10-11 li yaşlarda evlenebiliyor,benim ülkemde yaşı tutmayan çocuklar bir şekilde yaşı tutturularak ve yutturularak evlendirilebiliyorlar, en önemlisi benim ülkem de ceza yaşı 12 ise  zaten başından bu yana ters giden bir şeyler var demektir.Yıllarca yaşadığımız bu topraklarda çocuklarımıza olup olmadık  o kadar çok görev ve misyon yükledik ki, mesela bu çocuklarımızdan bazıları 13-14 lü yaşlarda
terör örgütünün en büyük savunucuları olmak ta,hem dağlarda hem şehirler de, bu çocuklarımıza insan öldürtmeyi öğretiyorlar,kargaşa nasıl yaratılır onu veriyorlar, aynı zaman da bazı çocuklarımıza daha masumane görünen bir görev sorumluluğu veriyorlar aile denilen aidiyetsiz varlıklar tarafından bütün evin bakımı,hayvanların,tarlanın,kardeşlerinin ve para getirme sorumluluğu yükleniyor çocuklara. Olmadı bazı çocuklar harç mezat satılıyor,kimseler duymadan,bilmem ne köyü ağasının bilmem kaçıncı karısı olarak,sonrası koca bir hiçlik...
Bazı çocuklarımız ,hergün karşılaştığımız ve bir hastalıkcasına bizi korkutan çocuklarımız,bizlere yol bile değiştirtebiliyor ve biz onların çocuk olduğunu unutup yaptıkları yanlışlar üzerine ağızlarını burunlarını kırabiliyoruz,seyredebiliyoruz,alkışlıyoruz...


N.Ç. Bir çocuk sadece bazı çocuklar içinde...
Ama bizler her daim işin özüne inemeyen, inmeliler gibiyiz...
N.Ç. gibi yüzlerce ve binlercesine bu işkenceleri çektirten ...

Düşünmek ve Paylaşmak Dileğiyle...


(MADDE 31. - (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.) 
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde yedi yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte ikisi indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası altı yıldan fazla olamaz.)

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.