Header Ads

UNITWIN, Üniversite Eşleştirme ve Ağ Programı ve Sualtı Arkeolojisi

Yıllardır beraber çalıştığım ekibimin bir başarısı ve güzel çalışması haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca UNITWIN, Üniversite Eşleştirme ve Ağ Programı( University Twinning and Networking Programme) hakkında da biraz bilgi vermeye çalıştım. UNESCO'nun her alanda yaptığı ve desteklediği araştırma, eğitim ve program geliştirmelerinde ilerlemek için UNITWIN, Gelişmiş ülkelerin akademik bilgi ve birikimleri ile birlikte finansal destek sağlayarak gelişmekte olan ülkelerde ki üniversitleri geliştirmek adına yapılan çalışmaları küresel boyuta taşımaktır.


 UNESCO Sualtı Arkeolojisi Unitwin Network kuruldu. Bu network'un logosu bügün itibarıyla UNESCO genel merkezi tarafından sekillendirildi. Bütün dünyada akademik sualtı arkeolojisi faaliyetlerinin UNESCO çatısı altındaki bölümü altı yıllık bir sure için bu logoyu kullanacaktır.  Logoya formu veren amfora Antalya sualtı araştırmalarımız sırasında bulunmuş, ekip üyemiz Celil Samet Harmandar tarafından çizilmiş, grafik dizaynı da ekip üyemiz Kamran Kamei tarafından yapılmıstır.  Sualtı arkeolojisinin geleceğine bir de bu yönden dokunmuş olduk. 

Dr.Hakan Öniz
UNESCO Sualtı Arkeolojisi Unitwin Network Koordinatörü

UNITWIN, Üniversite Eşleştirme ve Ağ Programının ingilizce ( University Twinning and Networking Programme) kısaltmasıdır. Program,  UNESCO Genel Konferansı 26. oturumunda alınanan ilgili kararı takiben 1992 yılında kurulmuştur.

UNITWIN / UNESCO Kürsüleri Programı üniversiteler arası iletişim ağları oluşturmak ve sınır ötesi bilgi transferi yoluyla üniversitelerarası işbirliğini teşvik ederek yeterlilik sağlamaktır. UNESCO'nun her alanda yaptığı ve desteklediği araştırma, eğitim ve program geliştirmelerinde ilerlemek için bir yol programı olarak tasarlanmıştı. 1992 yılında kurulmasından bu yana, program Üye Devletler arasında büyük ilgi uyandırdı.

UNITWIN programı,  ileri görüşlü ve etkin sosyo-ekonomik kalkınmayı etkilemeyi amaçlamaktadır. Şimdiye kadar UNESCO Başkanı ve UNITWIN Ağ projeleri araştırma ve yansıma yoluyla yeni fikirler üretme, yeni öğretim programlarının oluşturulması, ve kültürel çeşitliliğe saygısı mevcut üniversite programlarının zenginleştirilmesini kolaylaştırmada başarılı yol almıştır.

Bugün program, 715 UNESCO kürsüsü ve 69 UNITWIN üye ağı ile  131 ülkede 830'un üzerinde kurumu bünyesinde barındırıyor.

Nisan 2007'de ki 176. oturumunda Yönetim Kurulu tarafından UNITWIN Programı için yeni stratejik yönelimlerin kabulünden bu yana, yapılması gerekenlerin vurgulanarak üzerinde durulan maddeleri aşağıdadır.

- UNESCO Kürsüleri ve UNITWIN Ağları ikili işlevini "düşünce" ve akademik dünya arasında "köprü " olarak, sivil toplum, yerel toplulukların, araştırma ve politikasını oluşturma;

- UNESCO'nun öncelikleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi (2008-2013 (pdf) için Orta Vadeli Strateji) ;

- Kuzey lehine artık coğrafi dengesizliklerin yeniden düzenlenmesi;

- Kuzey-Güney-Güney*, üçgeni  işbirliğinin teşvik edilmesi,

- Bölgesel veya alt bölgesel kutuplar içinde yenilikler ve gelişim organizasyonların oluşturulması;

- Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) ile daha yakın işbirliği

*Güney-Güney işbirliği tarihsel kaynaklar, teknoloji, ve aynı zamanda küresel Güney ülkeleri olarak bilinen gelişmekte olan ülkeler arasındaki bilgi alışverişini tanımlamak için bürokratlar ve akademisyenler tarafından kullanılan bir terimdir.

Düşünmek ve Paylaşmak Dileğiyle...

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.