Header Ads

Ahir Zaman

 http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahir_zaman

Ahir zaman 

(Farsça: آخرالزمان) (Türkçe karşılığı : Son devir), çeşitli dinlerde kıyamet öncesinde alametlerle kendisini belli edeceği belirtilen zaman dilimi, dünyanın son günleri.
Ahir zaman yüzyıllardır,bir çok ressam tarafından resmedilmiştir.İslam'da ahir zaman

Bu zaman dilimi öncesinde gerçekleşeceği bildirilen bir takım belirtiler ortaya çıkacaktır. Bu belirtilere "Ahir Zaman Alametleri" veya "Kıyamet Alametleri" denilmektedir. Kuran'ın konuyla ilgili ayetlerinde genel bir bilgi verilmekte ve kıyametin kopma zamanının kesin olarak bilinemeyeceği hatta Hz.Muhammed'in dahi bu vakti bilemeyeceği bildirilmektedir. Peygamber kendisine bu konuyla ilgili soru soranlara "kıyamet için ne hazırladınız?" sorusuyla karşılık vermekte ve inanan insanların kıyametin kopma zamanını değil kendi kulluk görevlerini ve kulluk bilinçlerini geliştirmelerini istemiştir. Bununla birlikte Hz. Muhammed çevresindekilere kıyametin alametlerinin bir kısmından bahsetmiş bulunmaktadır. Bu alametler kıyametin kesinlikle bu alametlerin varlığıyla birlikte kopacağı zamanı değil kıyamete yaklaşan zaman diliminde toplumda gerçekleşecek değişimlerden haber vermekte ve inanan insanları bu dönemin çalkantılarına karşı uyarmaktadır.
Çeşitli dinlerde kıyamet öncesinde alametlerle 
kendisini belli edeceği belirtilen zaman dilimi, dünyanın son günleri.
Alametler zaman boyutu açısından değil uyarı boyutları açısından değerlendirilmektedir. Diğer dinlerde de kıyamet alametlerinden bahsedilmekte olup o dinlerin temsilcileri de aynı şekilde din önderleri tarafından uyarılagelmektedir.

Kur'an'da ahir zaman

Kur'an'da kıyametin kopma zamanının insanların meşguliyet içinde olduğu bir zamanda aniden ve insanları derinden etkileyecek olaylarla birlikte geleceği ve kıyametin kopma saatinin tam olarak bilinemeyeceği bildirilmektedir.
 • "Gerçekten Allah'ın vaadi haktır, kıyamet saatinde hiçbir kuşku yoktur." denildiği zaman siz: "kıyamet-saati de neymiş, biz bilmiyoruz; biz yalnızca bir zanda (ve tahmin) bulunup zannediyoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz." demiştiniz. ( Casiye Suresi, 32)
 • Hayır, onlar kıyamet-saatini yalanladılar; biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. (Furkan Suresi, 11)

Hadislerde ahir zaman

Hadislerde Kur'an'a nispetle daha fazla kıyametten bahsedildiği görülmektedir. Ahir zamanın ve kıyametin yakınlaştığının belirtileri daha ayrıntılı olarak zikredilmekte ve mü'minler uyarılmakta hatta tavsiyelerle yönlendirilmektedir.
Hadislerde Geçen Bazı Alametler:
 • Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mü'min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama kavuşur. Mü'min olarak akşama erer, kâfir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar."
Tirmizî, Fiten 39, (2211).
 • Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır.
Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492-
 • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek…
Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392
El-Muttaki el-Hindi, Kenz'ul Ummal
 • İnsanlar Allahın varlığını açıkça inkar etmedikleri sürece Kıyamet kopmayacak
Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, s. 27-
 • Açıkça gayrimeşru ilişki hakim olacak
Sahih Buhari
 • Süveyd İbnu Gafle (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ali (radıyallahu anh) dedi ki: "Ben size Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)' dan bir hadis söyleyince, Allah'a yemin olsun Aleyhisselâtu vesselâm'ın söylemediği bir şeyi söylemektense gökten atılmayı tercih ederim. Ancak benimle sizin aranızda cereyan eden şeyler hakkında konuşunca, bilesiniz harp hiledir. Zîra ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle söylediğini işittim:
"Ahir zamanda yaşça küçük, akılca kıt birtakım gençler çıkacak. Yaratılmışın en hayırlısının sözünü söylerler, Kur'ân'ı okurlar. İmanları gırtlaklarından öteye geçmez. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Onlara nerede rastlarsanız onları öldürün. Zîra, onları öldürene, kıyamet günü, Allah'ın vereceği ücret var."
Buhârî, Fezâilu'l-Kur'ân 36, Menakıb 25, İstitâbe 6; Müslim, Zekât 154, (1066); Ebu Davud, Sünnet 31, (4767); Nesâî, Tahrîm 26, (7, 119).
 • Kıyamet yaklaştığında; taylasan giyilmesi çoğalır, ticaret artar, mal çoğalır, mal sahibine malı için tazim edilir, fuhuş yayılır, çocuklar amir durumuna gelir, kadınların sayısı artar. Sultan zulüm eder, eksik ölçü ve tartı yapılır, bir adamın köpek yavrusunu yetiştirmesi kendi çocuğunu yetiştirmekten kendisine daha cazib gelir. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmez ve gayri meşru çocuklar çoğalır, hatta yol ortasında adam kadınla yakınlaşır. İnsanlar, kalbleri kurt olduğu halde koyun postuna bürünürler, o zaman da insanların en iyi görüneni "müdahim" (kötülükleri gördüğü halde karışmayıp, kendi işine bakan) olanıdır.
Ramuz el-Hadis'den
 • Ümmetimin sonunda bir takım kavimler olur ki, camilerini süsler, kalplerini viran ederler. Onlardan birisi dinine vermediği ehemmiyetten fazlasını elbisesine verir. Bunlar, dünyaları selâmet oldu mu, ahiret işini kaale almazlar.

Hristiyanlık'ta ahir zaman

Hıristiyanlıkta insanlığın sonunda yıkımlar ve savaşlarla gelecek çağ. Başta evanjelikler olmak üzere bir kısım hristiyanlar şu an bu dönemin içinde bulunduğumuza inanmaktadırlar. Dinden uzaklaşma ve coğrafi yıkımlar (depremler, seller vs.) ile kendisini belli eden bu çağ başlarında İsa'nın bulunduğu Hristiyanlar ile şeytan'ın güçleri arasında gerçekleşecek bir savaşla son bulacaktır.
İncil'de son zamanlar
Fakat şunu anla ki son günlerde sıkıntılı zamanlar gelecek. Zira insanlar benliklerine, paraya, gurura, kendini beğenmişliğe, sövgüye, ukalalığa düşkün, ebeveynine itaatsiz, nankör, günahkar, zalim, öfkesine yenik, müfteri, sefih, gaddar, iyilik düşmanı, hain, pervasız, gururla şişkin, Tanrı'yı sevmekten çok hazlara düşkün, dinin kudretini inkar ederken onun sadece biçimini gözeteceklerdir. Bu insanlardan yüz çevir.
İncil- 2 Timoti 3.1-5

1 yorum:

 1. Güzel bir bilgilendirme biraz korkutuc da olsa...

  YanıtlaSil

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.