Header Ads

Yunuslara Özgürlük İnternet Platformu İmza Kampanyası

T.C. BAŞBAKANLIĞINA

Ülkemizde, 9 farklı tesiste süregelen, deniz memelilerinin esaretinin sonlandırılmasını istiyoruz. Yunuslar, balinalar, denizaslanları, foklar ve morslar ülkemizde avlanması yasak türler arasındadır, esaret altında tutulmaları ve ticari amaçlarla kullanılmaları Türkiye’nin de taraf olduğu BERN Sözleşmesi (Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi) gereğince yasaktır.
Yunuslara Özgürlük
 Söz konusu tesislerde “yunus terapisi” adı altında; hiçbir bilimsel temele dayanmayan teknikler ile engelli çocukların ailelerinin paraları ve umutları sömürülmektedir. “Yunus terapisi” adlı yöntemin hiçbir geçerliliğinin olamayacağı uzmanlar tarafından ispatlanmıştır. Yunus parklarında çocuklarımıza; empati yoksunu, çağdışı bir eğlence anlayışı aşılanmaktadır. Çocuklar, esaret altında doğal ortamlarından ve doğal davranışlarından çok uzak olan bu deniz canlılarını yanlış tanımakta, kirli bir ticarete alet olmaktadır. Yunuslar, balinalar, denizaslanları, foklar, morslar ve köpekbalıkları... havuzlara değil sonsuz okyanuslara aittir. Esaret altında büyük acılar çeker ve nihayetinde acı içinde ölürler. 


Yunuslara Özgürlük
Deniz memelileri ile yoğun dışkı bulunduran havuzlarda yüzmek insan sağlığı açısından da çok tehlikelidir. Ülkemizde, insanlardan yunuslara, yunuslardan insanlara geçerek başkalaşabilecek çok ciddi hastalıklar gözardı edilmektedir. Deniz memelilerinin yunus parkları için tutsak edilmesinin ardında kanlı bir yakalama sektörü vardır. Ülkemizdeki tüm yunus parkları, Japonya’da her yıl 23 bin yunusun ölümü ile sonlanan kanlı yakalama-avlama sektörüne maddi kaynak oluşturmaktadır. Yukarıda sıraladığımız tüm bu nedenler doğrultusunda, ülkemizdeki tüm yunus parklarının kapatılmasını ve bu parklarda esarete mahkum edilmiş tüm canlıların -uzun süreli esaretlerde ve/veya gereklilik tespit edildigi durumlarda, uygun sartlarda ve uzmanlar esliginde rehabilite edildikten sonra- ait oldukları sonsuz okyanuslara geri bırakılmasını talep ediyoruz. 
imza verin http://www.yunuslaraozgurluk.com/node/111

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.