Header Ads

KARIA VAZOLARI ( DAMLI BOĞAZ )


Karia vazolarının özelliği Miletos seramiğinin çok yakından takip etmeleridir.
En önemli özellik hem Fikellura hem de yaban keçisi üslubunun kullanılması projeksiyon noktası karındadır. Form boyutu kısa kaide yüksek ağız düzdür. Figürlü bezeme omuzda yer alır tek bir hayvan figürü kullanılması kuraldır ve paneller vardır. Boyundaki dama tahtası motifi ise erken oryantalizana özgü bir durumdur. Panelleri oluşturan çerçevelerde ise meander motifleri, çizgiler ve üçgenler vardır. Hem Kaidelerden ve hem de karın üzerinden yükselen şualar (ışın) bulunmaktadır.  

Karia vazolarının özelliği Miletos seramiğinin çok yakından takip etmeleridir.

miletos seramiği klasik dönem yonca ağızlı oinokhoe
Bu dönemde daha çok yonca ağızlı oinokhoeler kullanılıyor.

Erken Oryantalizan Dönem 650 – 610
Bu dönemde daha çok yonca ağızlı oinokhoeler kullanılıyor.
Orta Oryantalizan Dönem 610 – 560
Oinokhoeler incelmiş ve uzamış omuz gövde geçişi belirgin düşey bezeme olarak şuaların kullanılması bu dönem için karakteristik bir özelliktir.

 Orta Oryantalizan Damlı Boğaz ( 610 -  560 )
 En temel figürlerden başı geriye dönük ve ayakları olmayan kuş motifleri ve bunun yanında boyunda meander motifi kullanılmıştır. Form açısından en çok kullanılan vazo formu Oinokhoeler olup yonca ağızlı güney Ionia vazoları ile paralel bir gelişim göstermektedir. Gövdede ovoide doğru bir geçiş söz konusu olup projeksiyon(yansıtım)noktası omuza geçmiş kulp ağız üzerine çıkmıştır. Triglif frizi damlı boğazın karakteristik özelliğidir.

Güney Ionia’da boğazdaki şuhalar burada vazgeçilmez bir bezeme olarak kullanılmaya devam etmiştir. Paneli oluşturan motifler meander veya güyoşlar olup belden aşağıda ki kısım ise ya boş bırakılmış ya da şuhalar la doldurulmuştur. Vazolar üzerinde geometrik unsurların olmayışı Güney Ionia’nın taklit edildiğini göstermektedir. Dama tahtası motifi meander gibi yine vazgeçilmeyen bir bezeme olarak damlı boğaz seramiklerinde de devam etmektedir. Güney Ionia etkisi olarak bir başka özellikte merkezi bir bitkisel motifin antitetik duran hayvanların olmasıdır.<<<<<KLASİK DÖNEM SERAMİĞİ(Batı Anadolu’da kullanılan kap formları)

YUNAN KLASİK DÖNEM SERAMİĞİ(Erken Batı Anadolu Oryantalizanı)>>>>

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.