Header Ads

ENGELLERİ KALDIR HAREKETİEngelleri kaldır hareketi sahiplenen herkesindir sloganıyla engellilerin işsizliği hakkında ve durumlarına farkındalık yaratmak için hazırlanmış güzel bir oluşum. 2 Dakikanızı ayıracak engeliniz yoksa buyrun tıklayın


Şaka !?

1-Türkiye’de tedavi olma durumuna göre dil ve konuşma engelli nüfusun %11,27’si tedavi olabilmektedir.

2-Türkiye’de tedavi olma durumuna göre dil ve konuşma engelli nüfusun %63.02’sinin tedavisi yapılmamaktadır.

3-Engelli nüfusunun %39,15’i kamuya açık alanlarda görsel uyarı işaretlerinin yeterli olmaması yüzünden güçlük çekmektedir.4-Engelli nüfusunun %39,4’ü sosyal ve kültürel etkinliklere katılamamaktadır.

5-Engelli nüfusunun %58,87’si devletin sağladığı imkanlar yetersiz olduğu için güçlük çekmektedir.

6-Engelli nüfusunun %45,48’i engeliyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması yüzünden güçlük çekmektedir.

7-Engelli nüfusunun %45,06’sı eğitim olanaklarından yararlanamadıkları için güçlük çekmektedir.

8-Engelli nüfusun %41,12’si günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözememeyle ilgili güçlük çekmektedir.9-Engelli nüfusun %38,49’u haberleşme olanağının olmaması yüzünden güçlük çekmektedir.

10-Engelli nüfusun %25,78’i görsel yayın organlarından yararlanamadıkları için güçlük çekmektedir.

11-Dil ve konuşma engelli nüfusun toplam %25,83’ü yarım konuşma engellidir.

12- Dil ve konuşma engelli nüfusun toplam %22,83’ü tutuk konuşma engellidir.

13- Dil ve konuşma engelli nüfusun toplam %45,93’ü hiç konuşamamaktadır.

14-Kendi adına sosyal güvenlikten yararlanan erkek engelli nüfusu %82,47’dir.

15-Kendi adına sosyal güvenlikten yararlanan kadın engelli nüfusu %16,04’tür.

16-Kendi adına sosyal güvenlikten yararlanan engelli nüfusu %44,50’dir.

17-Başkasının adına sosyal güvenlikten yararlanan engelli nüfusun %82,47’si erkektir.

18-Başkasının adına sosyal güvenlikten yararlanan engelli nüfusun %83,96’sı kadındır.

19-Başkasının adına sosyal güvenlikten yararlı engeli nüfusu %55,49’dur.

20-Engelli nüfusun eğitim hizmeti alan kadın nüfusu %16,53’tür.

21-Engelli nüfusun eğitim hizmeti alan erkek nüfusu %23,25’tir

22-Engelli nüfusun eğitim hizmeti alan toplam nüfusu %20,45’tir.

23-Engelli nüfusun bakım ve rehabilitasyon alan toplam nüfusu %9,63’tür.

24-Engelli nüfusun meslek ve beceri edinme kursu alan toplam nüfusu %13,71dir.

25-Engelli nüfusun sağlık hizmeti alan toplam nüfusu %75,76’dır.

26-Engelli nüfusun sosyal ve kültürel hizmet alan toplam nüfusu %1,49’dur.

27-Engelli nüfusun aile rehberlik ve danışmanlık hizmeti alan toplam nüfusu %1,67’dir.

28-Engelli nüfusun toplam %85,18’i sağlık kuruluşundan engellilerle ilgili derneklerden hizmet almaktadır.

29-Engelli nüfusun toplam %4,18’i Milli Eğitim Bakanlığı’ndan hizmet almaktadır.

30-Ortopedik engelli nüfusun %53,38’i devletin sağladığı imkanların yetersiz kalması yüzünden güçlük çekmektedir.

31-Ortopedik engelli nüfusun %42,88’i toplu taşıma araçlarından binmede güçlük çekmektedir.

32-Ortopedik engelli nüfusun %27,08’i çevre düzenlemelerinin olmaması yüzünden güçlük çekmektedir.

33-Ortopedik engelli nüfusun %22,9’u kamuya açık binalara girememe yüzünden güçlük çekmektedir.

34-Ortopedik engelli nüfusun %27,12’si toplumun yardımcı olamaması yüzünden güçlük çekmektedir.

35-Ortopedik engelli nüfusun %23,62’si sosyal ve kültürel etkinliklere katılamadıkları yüzünden güçlük çekmektedir.

36-Ortopedik engelli nüfusun %17,88’i evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesi yüzünden güçlük çekmektedir.

37-Ortopedik engelli nüfusun %38,30’u özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması yüzünden güçlük çekmektedir.

38-Görme engelli nüfusun %20,30’unun tedavisi yapılmaktadır.

39-Görme engelli nüfusun %38,60’ının tedavisi yapılmamıştır.

40-Görme engelli nüfusun %51,58’i devletin sağladığı imkanların yetersiz olması yüzünden güçlük çekmektedir.

41-Görme engelli nüfusun %35,06’sı kamuya açık alanlarda sesli uyarı işaretleri ve çevre düzenlemelerinin yeterli olmaması yüzünden güçlük çekmektedir.

42-Görme engelli nüfusun %34,7’si toplu taşıma araçlarına binmekte güçlük çekmektedir.

43-Görme engelli nüfusun %39,36’sı özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması yüzünden güçlük çekmektedir.

44-Görme engelli nüfusun %27,07’si sosyal ve kültürel etkinliklere katılmayla ilgili güçlük çekmektedir.

45-Görme engelli nüfusun %16,1’i evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesiyle ilgili güçlük çekmektedir.

46-Görme engelli nüfusun %27,34’ü toplumun yardımcı olamamasıyla ilgili güçlük çekmektedir.

47-Görme engelli nüfusun %26,38’i Braille ve sesli yayınların yeterli ve yaygın olmamasıyla ilgili güçlük çekmektedir.

48-İşitme engelli nüfusun %13,02’sinin tedavisi yapılmaktadır.

49-İşitme engelli nüfusun %39,02’sinin tedavisi yapılmaktadır.

50-İşitme engeli nüfusun %43,61’inin tedavisi yapılmamaktadır.

Düşünmek ve Paylaşmak Dileğiyle...

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.