Header Ads

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI"KEOPS PİRAMİDİ"Dünyanın Yedi Harikasından biri olan ve günümüzde görülebilen tek yedi harikadan biri Keops Piramidi hakkında ilginç bilgiler buldum ve sizlerle paylaşmak istedim.

Bazı kaynaklarda, Mısır piramitlerinin tamamı yedi harikanın içerisinde gösterilse de, bu listeye dahil olan tek piramit, Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Piramit’tir. Keops Piramidi, bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye sınır olan Giza yaylasındaki Memfis mezar kentinde bulunan üç piramidin en eskisi ve en büyüğüdür ve Dünyanın Yedi Harikası’ndan geriye, günümüze kadar ulaşan tek eserdir. 


Antik Mısırlılar, o döneme ait en eski tarihi kayıtlara sahiptir. Ancak buna rağmen Giza’daki piramitler gizemini korumaktadır. Koridorlarını dolduran hiyerogliflerde, inşaatının gidişatına ya da amacına dair hiçbir bilgi yer almaz. Piramitlere dair en eski bilgiler, Yunanlı tarihçi Herodot’un kayıtlarından günümüze ulaşanlardır. Bu kayıtlarda Herodot, Mısır’ı M.Ö. 450 yılında ziyaret ettiğini belirtir ve notlarına Keops Piramidi’nin detaylı bir açıklamasını ekler. Herodot’un Mısırlı rehberlerden öğrendikleri, günümüzde Keops ve diğer piramitlerin yapımına dair sahip olduğumuz bilgilerdir. Gerisi günümüzde teori niteliğini korumaktadır.

Bu metne göre Keops Piramidi, Mısır’ın dördüncü hanedanı Firavun Keops (Khufu) için mezar olarak inşa edildi ve yapımı 20 yıldan fazla sürerek M.Ö. 2560 yıllarında sona erdi. Firavun Keops’un veziri Haman’ın, Keops Piramidi’nin mimarı olabileceğine inanılmaktadır. Piramit, 3,800 yıl boyunca dünyada insan eliyle yapılan en uzun yapıydı. Keops Piramidi’nin dış yüzeyi, koruyucu bir taş ile kaplanmıştı. Bugün görünen yüzü ise, bu taş plakanın altında kalan temel yapıdır. Bu koruyucu taş plakaların bir kısmı, bugün piramidin alt kısımlarında görülmektedir.

Keops Piramidi’nin nasıl, hangi araçlar kullanılarak inşa edildiği gizemini korumaktadır. Ancak bu konuda pek çok iddia ve teori mevcuttur. En çok bilinen teorilerden biri, dev taşların bir taş ocağından çıkarılıp çamur rampalar sayesinde yukarıya taşındığıdır. Bir diğer teori ise, taş blokların dev manivelalar yardımıyla yukarı çıkartıldığıdır. Yunanlı filozof Herodot araştırmalarında, ağır gran-it blokları piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 935 metre yüksekliğinde ve 19 metre genişliğinde geniş bir rampa inşa edildiğini söyler. Bu metne göre sadece bu rampanın yapımı 10 yıl kadar sürmüştür.


Piramidin ilk inşa edildiğinde, 146.6 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde ise erozyon sonucunda piramidin toplam yüksekliği 138.8 metredir. Piramidin toplam ağırlığının 5,9 milyon ton, hacminin ise 2,500,000 metre küp olduğu düşünülmektedir. Bir kenarı 227 metre olan dörtgen tabanı, 50,524 metrekare genişliğinde bir alanı kaplar. Tahminlere göre bu yapıyı 20 yılda tamamlamak için, günde yaklaşık 800 ton taş taşınmış olması Piramidin içindeki orta bölümde, tepeden 100 metre aşağıda ve tabandan 40 metre yukarıda, firavunun odası bulunmaktadır. Oda 10,5 uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğindedir. Buraya, 50 metrelik bir dehlizden girilir. Biri kraliçeye ait olan iki oda daha vardır. Eski Mısırlılar’a ait bir azınlık olan Kıptilerin inancına göre, bu piramit Tanrıların Çağma ait bilgilerin bir birleşimidir.

Piramit Hakkında Teoriler

Yunanlılar tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre, piramidin inşaatında köleler çalıştırılmıştı. Ancak bu iddia modem çağda kabul görmüyor. Arkeologlar, Keops Piramidi’nin on binlerce vasıflı işçi tarafından inşa edildiğine, bu işçilerin piramitlerin yakınlarında kamp kurduğuna ve inşaat tamamlanana kadar bir maaş karşılığında ya da vergi ödemenin bir yolu olarak çalıştıklarına inanıyor. İşçilerin mezarları, 1990 yılında arkeologlar Zahi Havvass ve Mark Lehner tarafından bulundu.

Büyük piramitin gizli bilgiler barındırması, ilk olarak Napolyon ordularının Mısır’ı işgali sırasında Frank mühendislerinin çalışmalarıyla ciddiye alındı. Bu mühendisler piramidi bir triangülasyon noktası olarak kullanmaya kalktıklarında, dört kenarının dört ana yöne dönük olduğunu ve boylam dairesinin de tam piramitin doruğundan geçtiğini fark ettiler. Doruktan geçen diyagonal çizgiler kuzeye doğru uzatıldığında Nil Deltası’m iki eşit parçaya bölmekteydi. Ayrıca taban köşegenlerinin kesiştiği noktadan kuzeye uzatılacak bir doğru, kuzey kutbunun yalnızca dört mil uzağından geçiyordu (ki piramidin yapımından bu yana geçen uzun süre içinde kutup noktasının yer değiştirmiş olması da mümkündür).
Günümüzde kullanılan metre ölçüsü, Fransızlar tarafından Mısır işgalinden önce, kutuptan ekva-tora uzanan meridyen uzunluğunun on milyonda biri olarak hesaplandı. Eski Mısırlılar kübit ölçüsünü kullanırlar ve piramitlerin yapımlarında da bu ölçü kullanılmıştı. Bir kübitin uzunluğu bir metreye çok yakın olmakla birlikte, metreden daha dakik bir birimdir. Çünkü bu ölçü herhangi bir meridyen çevresine değil, kutup ekseninin uzunluğuna göre hesaplanmıştır. Meridyen uzunlukları, dünya çevresine göre değişebilmektedir.
Keops Piramidi’nin Mısır’ın kullandığı kübit ölçüsüne göre alınmış bazı ölçüleri, yerküre, yani dünyanın güneş sistemindeki yeri hakkında, sonradan unutulup modem çağda yeniden keşfedilmiş pek çok bilginin var olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler ancak matematiksel olarak ifade edilebilmektedir. Piramidin çevresi, bir yıl içindeki gün sayısını (365,24) göstermektedir. Bu çevrenin iki katı, Ekvator’da bir boylam derecesinin bir dakikasına eşittir. Eğik kenar üzerinden, tabandan doruğa kadar olan uzunluk, bir paralel derecesinin altı yüzde biridir. Çevreyi yüksekliğin iki katma böldüğümüz zaman, pi sayısı olan 3,1416’ya ulaşırız. Piramidin ağırlığı 10 üzeri 15 ile çarpıldığında, dünyanın yaklaşık ağırlığını vermektedir. Dünyanın cutup ekseni, doğrultusunu günden güne değiştirmekte ve böylelikle her 2,200 yılda güneşin arkasına teni bir burcun gelmesine olanak vermektedir. İlk durumuna ancak 25.827 yıl sonra varmaktadır. 3u sayı da, 25.826.6 olarak piramitte ortaya çıkmaktadır. Bu sayıyı veren, taban köşegenlerinin toplamıdır. Piramidin yüksekliği 109’la çarpıldığında Dünya'nın Güneş’e yaklaşık uzaklığı, çıkar Keops Piramidinin içinde  Firavun odasının boyutları,iki temel Pisagor üçgenin eşidir:2.5.3. ve

3.4 5. Oysa piramit, Pisagor'dan binlerce yıl önce yapılmıştır. Bu verilen ölçüler, piramidin ölçü raslantılarından yalnızca küçük bir kısmıdır. Piramitlerde radar gibi cihazlar çahşmadığı için arkeologların hala birçok odayı bulamadığı bilinmektedir.
Kaynak: Dünyanın Yedi Harikası Matsis Yayınları
Düşünmek ve Paylaşmak Dileğiyle...


Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.