Header Ads

Buluğ,Nikâh Diyanette Kavram Karmaşası

Aşağıda paylaşacağımız alıntı aslında  gündemde olan buluğ ve nikah kavramalarına diyanetin kendi sitesinde ki çocuk yaşta evliliğe onay sayılan dini kavramlar sözlüğünde olan açıklama gafleti ve suçunda ne kadar yalnız olmadığını ve böyle bir çocuk yaşta evlendirmenin Kuranda yazmamasına rağmen uydurma hadislerle Türkiyem içinde kendi istedikleri gibi yorumlayan ve ona göre yaşayan bir toplumun tekrar ve tekrar su yüzüne çıkmasıdır. 


Buluğ Kavramı tek başına ele alındığında çok fazla sıkıntı yok gibi görünse de yanlışlık nikâh kavramının açıklanması kısmında ortaya çıkıyor.

İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir. Nikâh kavramını açıklarken ortalığı karıştırmak böyle olsa gerek.Bizler de anlamalıyız ki Kadını ve çocuğu mal olarak gören bir zihniyet maalesef bize demokrasinin arkasına saklanarak seçtirdikleri milletvekilleri içinde yasama yetkisine sahip oluyorlar. O yüzden oy verirken sadece ekonomi bozulmasın diye iktidar yaptıklarınız gün gelir utanmadan biz bu yetkiyi milletten aldık lafına karşı susup kalmanıza sebep olur. O yüzden parti kararı ile seçilmiş tüm milletvekili adaylarını tanımadan oy vermeyin sonra da pişman olmayın oldurtmayın.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 26. Dönem 2. Yasama Yılı 22. Birleşim 17 Kasım 2016 Perşembe günü meclis tutanaklarına girmiş bir konuşmadan alıntıdır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22753&P5=H&PAGE1=75&PAGE2=85

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ve bunun, savcı düğününe gelmiş.  Ben Sivas'ta bana anlatılan bir olayı söylüyorum: Bir hanımefendi geldi bana, bir çocuk var yanında epey büyümüş. Bir de hamile şu anda kendi durumu. Dedi ki: "Biz düğün yaptık. Düğünümüze ilçenin kaymakamı geldi, savcısı geldi, hâkimi geldi, karakol komutanı geldi. Babam köyde tanınan biriydi. Sonra evlendik. Onlar bir de hediye taktılar." 

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Ya, ne anlatıyorsunuz Sayın Bakanım!  

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - "Sonra da doğum için hastaneye gittiğimde hastaneden de aynı karakol komutanı geldi, beni aldı. Ve şu anda eşim içeride, yedi yıl altı ay yatarı var, benim de durumum bu."

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) -  Şimdi, bu önergeyle hepimiz şok olduk. Çocuğa tecavüzün… Nasıl "Rızası vardı." denilip birisiyle evlendirilebilir? Kabul edemiyoruz. Burada, ayrıca, bizim kanunlarımız 11 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuğun evlenmesine izin veriyor mu, onu da anlamış değilim. Bu düzenlemeyle hangi sapık, hangi sapıklar dışarıya salıverilmeye çalışılıyor; onu da anlamadım. Amaç, toplumu sapık ve ahlaksız yapmak mıdır? Düğünlere kaymakamların, valilerin geldiğinden, altın taktığından bahsetti Sayın Bakan ve ben esefle kınıyorum kendisini, üzüntüyle dinledim. Böyle bir şey kabul edilemez. 100 kilo altın takıp 10 yaşındaki, 11 yaşındaki çocukla evlenilebilir mi, bu kabul edilebilir mi? Bunun tek bir adı vardır: Sapıklıktır, sapkınlıktır!
 17 Kasım 2016 Perşembe günü meclisimizden son dakika kararı ile geçici dedikleri ama konulsaydı yaraları uzun süre geçmeyecek olan ek maddeyi "(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir." savunurken iktidarın verdiği örnek aslında diyanetin yanlışının nereden geldiğinin gayet açık ve net bir delilidir. O yüzden bu konuda tek suçlu diyanet değildir. Diyanetin kapatılması çözüm değildir. Çözüm seçimlerde bize dayatılan milletvekili adaylarını iyi tanımadan ve onların düşüncelerini bilmekten geçer. 


Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.