Header Ads


Gerçekler,Gerçekten,Gerçek mi?

Gerçek, düşündüğümüz kadar açık ve basit değilse?

Gerçek olarak kabul ettiğimiz ve gördüğümüzü kabul ettiğimiz şeylerden bazılarının  yanlış olduğunu biliyor muyuz?.  Bilim adamları ve filozoflar gördüğümüze inanarak oluşturduğumuz ortak algılarımızın değişebildiğini ispatlamak için her türlü çabayı harcayarak bizi gerçekle yanılsamanın Araf'ında bırakmaktan büyük keyif alıyorlar.


Aşağıda paylaştığımız on örnek ile ne demek istediğimizi size gösterecektir ya da bizde size bir oyun oynuyor olabiliriz.   
1. Büyük Donma. Big Freeze , evrenimizin yöneldiği son hal teorisidir. Evrenin sınırlı bir enerji kaynağı vardır. Bu teoriye göre, bu enerji sonunda bittiğinde , evren donmuş bir duruma geçecektir . Parçacıkların hareketi tarafından üretilen termal enerji yavaş yavaş yıpranacaktır, bu, sonuçta, bu parçacık hareketinin yavaşlayacağı ve muhtemelen bir gün her şeyin duracağı anlamına gelir .  

2. Solipsizm (ya da tekbencilik): Bireyin bilincinden başka bir şeyin olmadığını iddia eden felsefi bir teoridir . İlk başta, aptalca görünüyor, ama bunu düşünürseniz, kendi bilincinizden başka bir şeyi doğrulamak imkansızdır.  Bunu kontrol etmek için, yaşamınızda yaşadığınız tüm hayalleri hatırlamak için bir dakikanızı ayırın . Etrafınızdaki her şeyin inanılmaz derecede karmaşık bir rüyadan başka bir şey olmaması mümkün değil mi? Ancak, etrafımızda şüphe edemeyeceğimiz insanlar ve şeyler olduğunu söyleyebiliriz çünkü onları duyabilir, görebilir, koklayabilir, tadabilir ve hissedebiliriz, değil mi? Evet ve hayır . Örneğin, LSD'yi alan insanlar en ikna edici halüsinasyonlara dokunabileceklerini söylüyorlar , ancak gördüklerini söylediklerinin “gerçeklik” olduğunu iddia etmiyoruz. Hayalleriniz de hisleri taklit edebilir. Sonuçta, algıladığınız şey sadece beyninizin farklı bölümlerinde gerçekleşen bilgi işlemenin bir ürünüdür.  Sonuç olarak, varlığın hangi bölümlerinden şüphe edemeyiz ? Muhtemelen hiçbiri. Her birimiz ancak kendi düşüncelerinden emin olabiliriz.  

3. İdealizm İdealizm'in babası olan George Berkeley , her şeyin birinin aklında bir fikir olarak bulunduğunu savundu . Berkley, bazı akranlarının teorisinin aptal olduğunu düşündüğünü keşfetti. İspatlamak için şu deneyi yapan Berkley: Rakiplerinden birinin gözleri kapalıyken bir taş atmasını söyler.  Buradaki fikir, eğer taş ancak hayallerinde gerçekten var olsaydı, gözleri kapalıyken çarpmazdı. Berkeley’in bunu reddetme şeklini, özellikle de bugünlerde anlamak zor. Her şeyi eşzamanlı görebilen her şeyi bilen  Tanrı olduğunu savundu.  

4. Platon ve Logolar. Herkes Platon'u bir şekilde duymuş ve Platon hakkında bilgi sahibidir . Platon hiç şüphesiz dünyanın en ünlü filozoflarından biridir . Tüm filozoflar gibi, onun da gerçekliğin doğası hakkında söyleyecek illaki birkaç şeyi vardı. Algılanan gerçekliğimizin ötesinde, “mükemmel” biçimlerin bulunduğu bir dünya olduğunu savundu . Bu savunmasını şu şekilde açıklamaya çalıştı: Gördüğümüz her şey sadece bir gölge, olayların gerçekte ne olduğunun bir taklidi . Bu fikirler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Platon'un mağara alegorisi'nden bahsetmek gerekebilir.Alegoriye göre bazı insanlar karanlık bir mağaraya zincirlenmişlerdir ve bu insanlar başlarını sağa ve sola çeviremezler sadece karşılarındakini görebilmektelerdir. Doğuştan beri bu mağarada bulunan insanlar mağaranın girişinden yansıyan nesnelerin gölgelerini görür ve bunları gerçeklikleri olarak algılarlar. Nihayet bir gün bu insanlardan bir tanesi zincirlerinden kurtulur ve mağarayı terk eder. Mağarayı terk eden bu insan mağaranın dışında yeni bir gerçeklik ile tanışır ve duvarda gölgelerini gördüğü nesnelerin gerçek olmadığının farkına varır. Bunu mağaradaki arkadaşları ile paylaşmak üzere mağaraya geri döner. Mağaradaki arkadaşları ise mağaranın dışında farklı bir gerçeklik olduğuna inanmazlar. Ve bu insanlara mağaranın dışındaki gerçekliği aktarabilmek de imkansızdır.    Plato, felsefe yaparak ve felsefik düşünme yöntemleri ile, olayların gerçekte nasıl olduğuna dair bir fikir edinme ve algıladığımız her şeyin mükemmel biçimlerini keşfetme şansımız olduğunu savunmuştur.  Bu iddialı ifadeye ek olarak, bir monist (Monizm ya da bircilik, her şeyin bir tek zorunluluğun, ilkenin, madde veya enerjiden olduğunu iddia eden veya tek bir tözden kaynaklandığını savunan felsefi görüş.  Monizm, mutlak olarak iki tür madde (veya zorunluluk, ilke) olduğunu ileri süren dualizmden ve mutlak olarak birçok türde madde (veya zorunluluk, ilke) olduğunu ileri süren pluralizmden ayrılmaktadır. Felsefe alanında temel sorulardan biri olan teklik-çokluk sorununa çokluğun da aslında tek olabileceği görüşünü getirmektedir.) olan Plato, her şeyin tek bir maddeden yapıldığını söyler . Bu, (ona göre), gökyüzündeki yıldızlardan yatağınızın altındaki toza kadar her şeyin aynı temel materyalden ancak farklı bir biçimde oluştuğu anlamına gelir. Atomların ve moleküllerin keşfi ile bir ölçüde doğru olduğu kanıtlanmıştır.  

5. Şimdikicilik(Prensentizm). Zaman, bir gerçeklik olarak algıladığımız bir şeydir . Tabii ki, genellikle bunu geçmişe, şimdiye ve geleceğe bölüyoruz . Mevcutluk, geçmişin ve geleceğin hayal edilen kavramlar olduğunu savunurken sadece şimdiki gerçek olduğunu savunuyor .  Başka bir deyişle, sabah kahvaltımız yaptıktan sonra veya bu yazının her bir kelimesi okunduktan sonra yok olacaktır.  Gelecek de aynı derecede hayalidir,  çünkü St. Augustine tarafından iddia edildiği gibi, gerçekleşmeden önce ve sonra zaman olamaz .  Can Yücel ünlü mısralarını da oluştururken nereden ilham aldığını fark edeceksiniz. Ömür dediğin üç gündür; dün geldi geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür; o da bugündür. Şimdiciliği en iyi anlatan ve bilinen açıklamasıdır diyebiliriz.

6. Sonsuzculuk (Eternalizm) Eternalizm, Şimdicilik yaklaşımının tam tersidir . Bu, zamanın çok katmanlı olduğunu söyleyen felsefi bir teoridir . Zamanın tüm katmanları aynı anda mevcuttur, ancak ölçüm gözlemci tarafından belirlenir. Gördükleri nokta, hangi noktaya baktıklarına bağlıdır.  Böylece, nesli tükenmiş canlılar, Can Yücel ve Atiila İlhan hepsi aynı anda var olmakla birlikte, yalnızca belirli bir yerden gözlemlenebilmektedir. Kişi bu gerçeklik görüşünü kabul ettiğinde, gelecek çok da iç açıcı umutsuzdur ve deterministik (Deterministik sistem matematik ve fizikte, deterministik bir sistem, sistemin gelecekteki durumlarının gelişmesinde rastgelelik bulunmayan bir sistemdir. Belirli bir model bu nedenle her zaman belirli bir başlangıç ​​koşulundan veya başlangıç ​​durumundan aynı çıktı üretir.) özgür irade aldatıcıdır.  

7. Kavanozda ki Beyin “Kavanoza giren beyin” düşünce deneyi, çoğu insan gibi, insanın gerçeklik anlayışının yalnızca öznel duygularına bağlı olduğuna inanan düşünürler ve bilim adamları tarafından tartışılan bir sorudur .  Peki, bu düşünce deneyinin özü nedir? Uzaylılar ya da çılgın bilim adamları tarafından işletilen bir kavanozda sadece bir beyin olduğunuzu hayal edin. Nasıl bir duygu? Ve bunun gerçekliğiniz olma ihtimalini gerçekten inkar edebilir misiniz?     Bu, Descartes'in kötü iblis probleminin modern bir yorumu . Bu düşünce deneyi aynı sonucaulaştırır bizi bilincimiz dışında hiçbir şeyin gerçek varlığını doğrulayamayız . Bu “The Matrix ” filmini andırıyor gibi görünüyorsa , bunun nedeni sadece bu fikrin hikayenin temelinin bir parçası olmasıydı. Ne yazık ki, gerçekte kırmızı hapımız yok…  

8. Çok Açılım Teorisi çok boyutlu gerçeklik  Son on yılını ıssız bir adada geçirmemiş olan herkes en az bir kez “ çoklu dünya ” veya paralel evrenleri duymuştur . Birçoğumuzun gördüğü gibi, paralel kelimeler, teoride, çok az (veya bazı durumlarda büyük) değişiklik veya farklılıklarla, bizimkine çok benzer dünyalar. Çok evreli teori , bu alternatif gerçekliklerin sonsuz sayıda var olabileceğini spekülasyon yapar .  Amaç ne? Paralel gerçeklikte, dünyanın karşı köşesinde yaşıyor olabilirsiniz veya bir araba kazasında ölmüş olabilirsiniz. Birincisinde, hiç doğmamış bile olabilirsiniz, çünkü ailen hiç tanışmadı. Olasılıklar sonsuzdur.  
9. Kurgusal gerçekçilik. Bu muhtemelen multiverse(çoklu evren) teorisinin en büyüleyici kolu . Süpermen gerçek. Evet, bazılarınız muhtemelen farklı bir hikaye seçecekti, tartışmanın uğruna, Harry Potter da gerçek olabilir.  Teorinin bu dalı sonsuz sayıda evren verildiğinde, her şeyin bir yerde olması gerektiğini savunuyor . Dolayısıyla, tüm favori kurgu ve fantezilerimiz, gerçekleşmesi için tüm doğru parçaların yer aldığı alternatif bir evrenin tanımlayıcı olabilir.  
10. Fenomenizm. Herkes onlara bakmadığımız zamanlarda olanlara ne olduğu ile ilgileniyor . Bilim adamları bu sorunu dikkatlice incelediler ve bazıları basit bir sonuca ulaştı - yok oluyorlar . Eh, tam olarak böyle değil.  Fenomenci filozoflar, nesnelerin yalnızca bir bilinç olgusu olarak var olduğuna inanırlar . Yani, dizüstü bilgisayarınız yalnızca siz farkındayken ve varlığına inanırken burada, ancak ondan geri döndüğünüzde, siz veya bir başkası onunla etkileşime girene kadar var olmaktan çıkıyor. Algı olmadan varoluş yoktur . Bu, fenomenalizmin köküdür.  

Gerçekliğin doğası hakkındaki bu akıllara durgunluk veren teorilerden hangisi size en çok hitap ediyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın.

2 yorum:

  1. Mavi oarak gördüğümüz deniz ve gökyüzü mavi değilse gerçek nedir

    YanıtlayınSil
  2. Gerçekliğin doğası hakkındaki bu akıllara durgunluk veren teorilerden hangisi kavanozda ki beyin bana en çok hitap ediyor. Gerçeklik algısı ile ilgili güzel bir paylaşım olmuş.

    YanıtlayınSil

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.