Header Ads

KOZMETİK NEDİR?KOZMETİK HAKKINDA BİLGİLER.

 KOZMETİK TARİHİ VE KOZMETİĞİN GELİŞİMİ HAKKINDA Kİ BÜTÜN BİLGİLER.

Kozmetik kavramı Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Bu kavramın dil kökeni yunancada ki kozmos (düzen veya güzelleştirme,süsleme,çeki düzen verme) kavramına dayanır. Bu kökten Yunanca kosmein (güzelleştirmek, çeki düzen vermek) fiili ve kosmetikos kavramı türemiştir. Milattan sonra 1300 senesinde Henri De Mondeviville "Kozmetik Araştırma Merkezi”ni kurup ünlü eseri olan "Doctrina Decorationis"i yayınladıktan sonra yalnız mevcut olan ham maddelerle uğraşan  o zamanki adıyla parfümeri branşı - bilimsel bir disipline girmiş ve diğer fen bilimlerinden yararlanmaya başlanmıştır.  

KOZMETİK GÜNÜMÜZ KADINLARI VE ERKEKLERİ İÇİN YENİ ARAYIŞLAR İÇİNDE


Haçlı Seferlerinden sonra Avrupalılar “Şark‘ın ağır kokularını" kendi memleketlerine götürmüşler ve sanayilerine bambaşka bir yön vermişlerdir. 16. asırdaki Rönesans insanının kültür seviyesi ve yaşam şevki, güzel parfümeri de içerdiğinden esansların kalıcılığını sağlayacak yeni bir hammadde gerekmekteydi. Destilasyon tekniğinin oluşmasıyla alkol elde edilmiş ve böylece tarihi esansların "Tinktur" ve "Infision” şeklinde devamlı olarak saklanmaları sağlanmıştır. Bu olay kozmetik sanayiine büyük boyutlar getirmiştir. Koku veren ham maddelerin alkol içinde erimesi bilgisi, birçok kıymetli çiçek parfümlerinin ve diğer kozmetik kompenentlerinin yapılmasını sağlamış ve kimya endüstrisi istenilen hammaddeleri kozmetik sanayiine vermeye başlamıştır. Bu asrın başında Freitag'ın belirttiği gibi insan vücuduna uygun en mükemmel kozmetik ürünlerini sunabilmek için, başta dermatologlar (cildiye doktorları) olmak üzere, mikrobiyologlar, eczacılar, kimyagerlerle, kozmetik uzmanları müşterek bir çalışmaya girmişler ve böylece kozmetoloji bilimi doğmuş bulunmaktadır. Zira insan yapısındaki ebedî genç kalma ve güzellik arzusu yalnızca kozmetik yapımcüarınm gay- retiyle çözümlenemez. Bugünkü kozmetik endüstrisi, tıp. biyoloji ve kimya endüstrisi tarafından bilinen birçok yeni buluşları güzellik bakımının gerektirdiği şartlar altında yaratıcı olarak değerlendirmek mecburiyetindedir. Merkezi Brüksel'de olan Ortak Pazar Kozmetik Komisyonu’nun tespit ettiği kozmetik sanayiinde kullanılan hammadelerin sayısı 63.000 adettir. Türkiye'de ise 6.000 çeşit kozmetik hammaddesi kullanılmakta ve bunun sadece 600 adedi memleketimizde üretilmektedir. Bu sonuç yalnızca kozmetik sanayiinin değil diğer sanayi kollarının da ortak sorunudur.
Yunanca kosmein (güzelleştirmek, çeki düzen vermek) fiili ve kosmetikos kavramı türemiştir.
Bu fotoğrafta da işini başarmış


Memleketimizde gelişmekte olan kimya sanayine paralel olarak kozmetik kimyasının da kelimesi son derece memnuniyet vericidir. Dışa bağımlılık, sadece Türkiye açısından değil. bütün yabancı ülkeler açısından kısmen de olsa geçerli durumdadır. Belki çok az ülke ve sanayi dalı vardır ki üretiminde bütün girdilerini, kendi pazarlarından kendi sanayisinden temin edebilsin. Dünyada kozmetik mamullerinde kullanılan ham madde üretimi belirli sayıdaki firmaların inhisarında dır. Zira kozmetikte ham madde kullanım miktarı az fakat çeşit olarak fazladır. Bu çok sayıdaki ham maddeyi üretebilmeyi düşünsek bile üretim miktarının azlığı nedeni ile bu büyük yatırım gerektiren üretim ünitelerinin harcamalarını karşılayamayacaktır. Yatırım büyüklüğünün külfetini, üretimi yükselterek karşılamayı düşünürsek. “dünya pazarlarına büyük ölçüde girebilme zorunluluğu doğacaktır. Bu da şimdiye kadar bu üretimi yapmış olan diğer dünya firmaları ile rekabeti gerektirecektir.
14.04.1982, Milliyet Kimya, Sayfa 19
Etiketler: ,

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.