Header Ads

JEAN PAUL SARTRE KİMDİR? NİYE AKLIMA GELDİ DE ONUN HAKKINDA BİRŞEYLER YAZMA İHTİYACINA GİRDİM, İSMİNİ DUYDUĞUM, BİRKAÇ HOŞUMA GİDEN SÖZÜNÜ PAYLAŞTIĞIM BU KİŞİ KİMDİ. BENDE BAKINDIM JEAN PAUL SARTRE İLE İLGİLİ BİLGİ BULABİLECEĞİM YERLERE, MERAKIMI GİDERMEK İÇİN...

Nobel Edebiyat ödülünü kazanan;fakat bunu almayan Jean- Paul SARTRE, «hür anlayalı eserleriyle çapımız üzerimle bü- yük etkiler yapan» ilnlü bir Fran- sız filozofu vo yazarıdır. Paris'te doğdu (1905). Babası subaydı. Yüksek Öğretmen Okulunu bitir- di. Üniversite profesörlüğü yap- tı. «Les Temps modernes — Çat- dajj zamanlar» dergisinin kuru- cusu ve müdürüdür. ■La Nausée — Bulantı» (1938) adlı eseriyle romancı olarak ta- nındı. Fransız yazan Céline'in. İrlândalı yazar Ja.nesJovce’un Amerikalı natüralist Omancıla- rın etkisi altında yazılan eser. Pr.. Roquentin'in kişiliğinde, ifrrenç çevresiyle mide bulandı- ran. harekotten yoksun, çamur- da yuvarlanan bir tipi anlatır. Romanı. Selahattin HİİAv dilimi- ze çevirdi (1961).

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.