Header Ads

Terör İlk Başta Fikirlere Saldırır

Dünya devletleri Terörü lanetlemekten bıkmadı.Teröristler terör yaratmaktan. Dünya'da terörü bitirmek gerçekten bu kadar zor mu? 

Terör kargaşa yaratarak korku salmak ile eş değerdir. Terör sadece silahlı saldırı ile yapılmaz. İnsanların çoğu terörü bombalarla, silahlarla özdeşleştirmiştir halbuki terör yaratmak için illaki ateşli silahlara ihtiyaç duyulmaz. Terör için bir fikir karışıklığı bile yeterlidir. Çünkü terör haksız karşıtlıktan beslenir.

Terör kimi öldürdüğünü umursar. Barışa inanlar ise ölenleri

Ne demek bu haksız karşıtlık? 

İnsanlar yaşadıkları sistem içinde sosyal ve demokratik haklarını tam anlamıyla kullanamıyorsa kendisine haksızlık yapıldığını düşünür. Bu düşüncesi devletler ya da kurumlar değiştirmemeye devam ettiği sürecede doğal olarak bu haksızlık düşüncesi devam eder hatta yayılmaya başlar. İngiltere'nin yaşadığı İrlanda sorunu, Amerika'nın yaşadığı siyahi ırk sorunları en basit örnekler olarak verilebilir. bu iki ülkeyi örnek seçmemizin sebebi ise dünya devletlerinin üstünde bir noktada olmalarıdır. Yoksa bu örnekler dünya genelinde verilebilir ve çoğaltılabilir. Bu iki ülke dünya savaşlarından galibiyetle ayrılmışlar ve sanayi anlamında da en üst noktalardadır ama bu iki devlet kendi içinde büyük sorunlarla uğraşmışlardır. Bu iki devlet tarihin yaşanmışlıklarından ders çıkararak kendi ülkelerinde bölünmeye hatta iç savaşlara gidecek büyüklükteki bu sorunları olaylar vahim noktalara gelmeden çözebilmiştir. 

Amerika ve İngiltere Terör olaylarına dönüşebilecek bu olayları nasıl durdurabildiler?

Yukarıda yazdığımız haksız karşıtlık kavramının tehlikesini anlayan bu iki devlet bir yandan eski sistemini korumaya çalışırken yaptığı haksızlık olarak görünen uygulamalardan yavaş yavaş vazgeçmeye başladı ve uzlaşma yoluna gidildi. Burada anlatırken kısa bir sürede olmuş gibi anlaşılsa da onlarda çözüme ulaşabilmek adına yaklaşık otuz yıldan fazla bir düre uğraştılar. Yapmaları gereken bu fikri ortaya çıkaran nedenleri en alt sınırlara getirmek olmuştur. İnsanlara sosyal ve demokratik haklarını eşitliğe yakın ya da eşit bir şekilde kullanma olanağı getirilerek insanların haksız karşıtlık düşüncelerini bitirebilmişlerdir. 
Türkiye'de Terör gerçeği 

Peki Amerika ve İngiltere için bu süreç neden çok uzamadı?

İlk sebep uyum yasaları ve uzlaşma süreci ile sakinleşme ve beraber hareket yakalandı ama bize göre asıl sebep bu karşıtlığı kendi çıkarları için kullanmaya çalışan kişileri ya da ülkeleri dışarıda tutarak başarmışlardır. Olayların ilk büyüdüğü anlarda bu kişiler ve ülkeler bütün güçleri ile olayları gizliden veya açık olarak desteklemişlerse de alınan kararlar ve eksik kalan uygulamaların tamamlanması ile bu kişiler ve ülkeler olayın dışında kalmak zorunda kalmışlardır.Gelelim Müslüman coğrafyasının bitmek bilmeyen terör ve savaş sorunlarına. 

Müslüman coğrafyası zenginliği bol olan bir coğrafya ama bu zenginlik sadece belli kişilerin veya ailelerin elindedir. bu yüzdendir ki bu ülkelerde sosyal ve demokratik hakların kullanımı gibi bir durum ya yoktur ya da çok azdır. Yukarıda yazdıklarımızla beraber baktığımızda bu coğrafyada huzuru bulmanın ne kadar zor olduğu sonucuna varabiliriz. Fakat bu coğrafyada bu zenginliği paylaşmak isteyen başka kişiler ve ülkeler olayı daha vahim bir hale getirerek bu ülkelerde sosyal adaleti ve demokrasiyi getirmemek için bütün çabaları ile uğraşmaktalar. İşte bu noktadan baktığımız zaman terör için ilk olarak fikir uyuşmazlığı ile huzursuzluk başlatmak bile yeterlidir ilk kıvılcımı ortaya çıkarmak için daha sonra zaten haksızlığın devam etmesi, uyum yasalarının çıkarılmaması ve uzlaşı yapılmaması terörü daha fazla büyütmeye devam edecektir.
Uzlaşmayı istemeyenler terörü destekler
Terör o yüzden devletlerin içinde gücünü elinde tutmak isteyenlerin elindedir. Yukarıda dünyanın iki büyük devletinin başından geçen iki halk olayını çok çok basit bir şekilde ele aldık çünkü çözümü o kadar basitti sosyal ve demokratik hakları eşit veya eşite yakın uygulamak. İşte bu devletler kendi içlerinde çözdükleri bu durumu başka ülkeler için ters mantıkta kullanıyorlar, sosyal ve demokratik hakları işbirliği ile çözebileceklerini bildikleri halde sadece ağızlarında söylem olarak kullanmaya devam ediyorlar, o yüzden her terör olayında terörü lanetlemekten başka veya ellerinde ki askeri ve ekonomik güçle savaş ve terörden yeterince zarar görmüş insanların üzerine tekrar saldırıya geçiyorlar. Bu seferde yeni bir haksız karşıtlık ortaya çıkararak.


Barışı korumak akbabalara kaldı

Terörü bitirmek için haksızlığı oluşturan nedenler ortadan kaldırılmadan yapılan bütün çabalar ancak ve ancak terörü besler ve siz demokrasi hamisiyim diye dolaşsanız bile sizin yaptığınız ancak terörü daha büyük lokmalarla beslemek olacaktır. Müslüman coğrafyasında da terörü bitirmek zaten sadece ölen çocukların haricinde hiç kimsenin işine gelmez.

Bu yazıyı yazmamızın sebebi kimyasal silah kullanımlarının olduğu ve bu kimyasal silahları kimlerin işine yaradığı veya yaramadığı üzerine yapılan yorumlar, makaleler ve haberler üzerine yapılmıştır. Sosyal ve Demokratik haklarını almamış veya kullanamamış toplumların ne kadar çabuk birbirlerine düşürebileceği üzerine yazılmıştır. İnsanlar kavga etmeye devam ettiği sürece de bu kimyasal silahları kimin kullandığı üzerine daha çok uzun yıllar tartışacak gibi görünüyoruz eğer bu terör bizi de vurmazsa.
 Yayınlanma tarihi 9 04 2017 03:28

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.