Header Ads

Hera (dırdırcı , kıskanç , inatçı , devamlı düzen kuran,sevimsiz bir tanrıça)


Zeus ’un karısı olan ana tanrıçadır .
Hera , dırdırcı , kıskanç , inatçı , devamlı düzen kuran , içten pazarlıklı biridir . İnek gözlü ve ak kollu diye de bilinir .Kavga ve geçimsizlik yarattığı için sevimsiz bir tanrıça olarak bilinir . Genç kızların ve kadınların koruyucusu , ve bilgelik sembolüdür . Argos bölgesinin kutsal Tanrıçasıdır .


 Hera çok yönlü bir tanrıçadır. Baharla ilişkilendirilir. Aynı zamanda Zeus'u kutsal evliliğe ikna etmiştir. Bu yüzden çetin ceviz olarak da bahsedilir. Ayrıca önemli bir bilgiye göre Heusha adında bir çocukları vardır. Zeus, Hera'yı aldatınca (Hera çok kıskanç olduğu için) Zeus'u cezalandırır ve onu boğaya çevirir. Ayrıca Hephaistos , Ares adında iki Hera'nın çocuklarıdır.
Hera çok yönlü bir tanrıçadır. Baharla ilişkilendirilir.


Attributları : Gugukkuşu , Tavuskuşu , Asa , Nar , At , Aslan , Zambak , Söğüt ağacıdır .

Sadece Zeus ile evlenmiştir . İkisinin düğününe Hieros Gamos ( kutsal evlilik ) adı verilir .

Zeus  + Hera = Hephaistos , Ares , Hebe , Hekate , Eiliethyia

Efsaneleri : Titanlar – Olymposlular Savaşında Titan Perphyrion ona aşık olur ve onu elde etmek ister . Bunu gören Zeus titanı bir şimşek demeti yollayarak öldürür .

Bereketli düzlüklerin tanrıçası, tüm büyükbaş hayvan sürüleri (inek,at) ona aitti. Otlakların ve bağların tanrıçası. Belirteçleri: Nar, sunu taşı, Tavus kuşu, daima giysili, giysileri ağır ve zengin (Khiton+Chimation), çoğunlukla taçlı ya da polos’lu. Evliliğin ve kadınların koruyucusu,  çocukları Ares+Hephaistos. Hera ile ilgili Resimler
Hera Ludovisi Juno İS 40/50
HERA/JUNO
Bopis: İlyada’da “İnek Gözlü”
E-ra: Pylos tabletlerinde Ilera.
Hera: Evlilik yaşına gelmiş?
Horaitopragın yeşermesini ve bereketlenmesini sağlayan tanrıçadır.
Dione: Dodonadaki Hera
Herodotos'a göre Hera
Herodotos’a göre: Hera, Hellen öncesi yerli Pelasgların tanrıçasıydı.Hera’ya tapınım tapınaklarda, Zeus ’a başlangıçta açık havada tapınım söz konusu. Pausanias’ ın gördüğü kült yontusundaki Hera’nın tahtta oturuyor, Zeus’un ise yanında dikiliyor olması; tanrıçanın önemini vurgulamaktadır.
Bununla birlikte, tüm Hellenistan’da Zeus ve Hera’nın ortak tapınağı yoktur; daima tek tek tapınakları yapılmıştır ve bunlarda Hera’ninkiler daha erkendir. Nedeni, her iki tanrının kökeninin ve tapınımının farklı olmasıdır.
Hera ve Zeus
Hellen tapınak mimarisi I. Binin başlarından itibaren Hera kültü ile bağlantılı olarak gelişmeye başlamıştır. Çünkü Thermos Apollon tapınağı dışında, Myken sonrası Hellenistan’ında Samos Hera ve Korinth Peraehora tapınaklarından daha erkene giden tapınaklara rastlanmamıştır. Bunların ikisi de 9.yy’dandır. Daha önce de özellikle oval ya da apsis tipli evlerde tapınım görülmekteydi. Bu durum Argos, Samos ve Korintli yakınındaki Perachora’daki Heraionlarda bulunan pişmiş toprak ya da kireç taşından ev modellerinden ortaya çıkmaktadır, inek yontucuklarının yanında bu evler Hera'ya en çok verilen adak eşyalarıydılar.
Mykenai Zeus ve Hera Mykenai İÖ 14/13 yy.

Zeus ve Hera’nm birlikte tapınım görmesi daha My ken döneminden, Pylos’da bulunan yazıtlardan bilinmektedir. Üzerinde kurban yönetmeliği bulunan bir pişmiş toprak levha üzerinde “di-we” (Zeus ) ile birlikte “e-ra” adı da okunmaktadır. Bu veri Zeus+Hera’nuı bir çift olarak Dorlarla birlikte Peloponnes’e gelmediğini de kanıtlamaktadır.
Hera Theben İÖ680/670
Hera’nm toprak ve bereketle olan bağlılığı Rhea adıylabir yakınlığı olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Olympia’daki Kronos tepesinin eteğindeki kutsal alanda Rhea ve Hera belki de aynı tanrıça olarak tapınım görmüştü. Linguistik araştırmaların sonucu ne olursa olsun Hera ’nın Dor göçleri öncesi bir tanrıça olduğu kesindir. Herodot’agöreHellenler tannça Hera ve Charis’leri bir dizi
başka tanrıça ile birlikte Pelasglar’dan almışlardır. Hellenlere göre Pelasglar kendilerinden önce orada bulunan halkh. Yine Herodot’a göre bu halk, özellikle tarımda onlardan çok üstündü ve Hera, yerli ve çiftçilikle geçinen Pelasglarla bağlantılı bir tanrıydı. Dıştan gelen yabancı tanrı Zeus, burada yerli Pelasg halkının büyük tanrıçasıyla karşılaşır. Onun gücünü kontrol altına alabilmek için, bu tanrıçayı Rhea adıyla mitolojik anası, Hera adıyla da karısı yapar.


Kubaba ve Hera İlişkisi

Hera Kutsal Şehirleri Samos, Argos Heraionu

Hera Tapınaklar

Hera
Böotia IO 6 yy Nikosia IO 3.bin Iraklion IO 10.yy
Theben’de bulunmuş pithos’un üstündeki tanrıçada böyle tahta bebek gibi canlandırılmış olmasına karşın, baş yapısı farklıdır. Tanrıçanın ancak beline kadar ulaşan iki kadın figürü, olasılıkla tanrıçaya giysisini giydirmektedirler. Örneğin Olmpia’daki Hera yontusunu her dört yılda bir böyle bir giysi aldığını biliyoruz.Daidala şölenlerinin tahta Hera’larına da bu tür gelin giysilerinin giydirildiğini
biliyoruz. Bu nedenle pithos üzerindeki betimlemenin Hera idolüne elbise giydirilmesini anlatan kutsal bir ritüel olması söz konusu. Bu bebekler Hera’yı gelin olarak betimlemekteydiler.
Hera

Hera'ya adanan Pişmiş toprak kaplar,figürünler

Hera

Üç güzeller yarışması,Peleus,Thetis,Eris 

Hera ve Herakles
İlginizi çekebilecek diğer linkler.

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.