Header Ads

Beni Kandırmayın!!!

Yıllarca okul okuyorsun, cahilliğini aldığını sanıyorsun, ben bilgiliyim artık diyorsun, okuyabiliyorsun, okuduğunu anlıyabiliyorsun kendince yorumlar getirebiliyorsun bu yorumları, hararetli bir şekilde tarışabiliyorsun, ikna kabiliyetin varsa insanları ikna edebiliyorsun, onları inandırabiliyorsun. Seni ikna edebilenlerin yaptıkları gibi...


Ben biraz geç kalanlardanım internetime dokunmayın kampanyasını duyan ama bir türlü araştırma fırsatını bulamayanlardanım taki bugune kadar, başkalarından duyduklarımla,televizyondan seyrettiklerim gazetelerde,internette okuduklarımla bir yorum yapıp onları paylaşıyordum,nihayet bugün btk'nın sitesine girdim ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Güvenli İnternet Hizmeti düzenlemesi ile ilgili basın toplantısı'nın tam metnine ulaştım ve okudum. Ondan önce ise internette bu 22 Ağustos yasası olarak adlandıralan güvenli internet hizmeti kanunu hakkında yazılan yazıları okuyup daha bir dehşete düşmüştüm, yasaklar var, cezalar var, sınırlamalar, özgürlük yok, seçme hakkı zorunlu seçmeli dersler gibi standart bir halde... Tamam dedim kesinlikle internetimi 22 Ağustos ta kapatıyorum sonra btk.gov.tr adresine girip araştırmaya başladım ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Güvenli İnternet Hizmeti düzenlemesi ile ilgili basın toplantısı'nın tam metnini okuduktan sonra eğer adam akıllı araştırma yapmaz isek fena şekilde kandırıldığımızı ve yönlendirildiğimiz gerçeğini gördüm. Olması gereken insanların seçimine bırakılan bir düzenleme yapılmış yani kimse kimsenin istemediği bir seçime zorlanmayacak...
Eğer bu konuda bir yanlışım var ise lütfen yorumlarınızla beni uyarınız.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 5 Mayıs 2011 tarihinde basın toplantısı yaparak Güvenli İnternet Hizmeti hakkında bilgi verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 5 Mayıs 2011 tarihinde basın toplantısı yaparak Güvenli İnternet Hizmeti hakkında bilgi verdi. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda Dr. Tayfun Acarer, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Dairesi Başkanı Osman Nihat Şen ile birlikte soruları da cevaplandırdı.
1- Güvenli İnternet Hizmeti nedir?
Güvenli İnternet Hizmeti Erişim Sağlayıcılar tarafından altyapısı oluşturularak isteyen kullanıcıların İnternet’ten güvenli hizmet alma seçeneğidir.
2- Güvenli İnternet Hizmeti düzenlemesinin hukuki dayanağı nedir?
Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca çıkarılan Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin İnternetin Güvenli Kullanımı başlıklı 10.maddesi, İşletmecilere İnternetin Güvenli Kullanımına yönelik ücretsiz alternatif hizmet sunma yükümlülüğü getirmektedir. Diğer taraftan Türkiye’de İnternet’in güvenli kullanımına yönelik şikâyet ve talepler doğrultusunda Güvenli İnternet Hizmeti ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 22/02/2011 tarihli ve 2011/DK-10/91 sayılı Kurul Kararı ile “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiştir.
3- Güvenli İnternet Hizmeti ne zaman faaliyete geçecektir? Güvenli İnternet Hizmeti’nin getirdiği yenilikler nelerdir?
Halen sunulan internet hizmetine ilave olarak, işletmeciler 22 Ağustos 2011 tarihinden itibaren, isteyen kullanıcıların tamamıyla özgür iradeleri ile seçebilecekleri alternatif Güvenli İnternet Hizmeti sunacaklardır.
Söz konusu hizmet, halihazırda birçok işletmeci tarafından ücret karşılığı sunulan filtreleme hizmetlerine veya ücretli filtreleme programlarına alternatif olarak sunulacak seçenekli, abonelerin istedikleri takdirde kullanabilecekleri ücretsiz bir filtreleme hizmeti olacaktır.
4- Güvenli İnternet Hizmeti’ni almak zorunlu mudur?
Güvenli İnternet Hizmeti bir zorunluluk olmayıp, talep eden aboneler alabilecek, talep etmeyenlerin İnternet erişimlerinde ise mevcut duruma göre hiçbir değişiklik olmayacaktır.
Bu hizmeti alıp almama, seçip seçmeme konusunda kullanıcıların rızası esas olup, tam bir özgürlük mevcuttur.
5- Bu uygulama ücretli midir?
Bu uygulama ücretsizdir.
6-Güvenli İnternet Hizmeti ile kullanıcılar sınıflandırılacak/sınırlandırılacak mıdır?
Bu hizmetle İnternet kullanıcıları sınıflandırılmamakta, bilgiye erişim kısıtlanmamaktadır.
7- Kullanıcılar Güvenli İnternet Hizmeti’nde yer alan profilden yalnızca birisini mi seçebilecekler?
Hayır, istemeyen kullanıcının herhangi bir seçim yapması zorunlu değildir. Kullanıcı istediği zaman bir web sayfası üzerinden istediği profile geçiş yapabilecektir. Kullanıcı, Güvenli İnternet Hizmetini seçse dahi istediği an filtresiz İnternet hizmetine de erişebilecektir. Tek bir profili kullanma zorunluluğu diye bir durum olmayacaktır.
8- Güvenli İnternet Hizmeti’nin seçilmediği durumda ne olacaktır?
Güvenli İnternet Hizmetini tercih etmeyen kullanıcının İnternet erişiminde mevcut duruma göre hiçbir farklılık olmayacaktır. Güvenli İnternet Hizmeti’ni seçmeyen kullanıcı zaten kullandığı İnternet hizmetini aynen kullanmaya devam edecektir.
9- Güvenli İnternet Hizmeti hangi profillerden oluşmaktadır?
Güvenli İnternet Hizmeti, mevcut Standart profile ilave olarak, çocuk profili, aile profili ve yurtiçi profilindenoluşacaktır.
Çocuk Profili Kurum tarafından işletmecilere gönderilen alan adı, IP adresi ve portlara erişimin sağlandığı profildir.
Aile Profili Kurum tarafından işletmecilere gönderilen alan adı, IP adresi port ve ve web proxy sitelerine erişimin sağlanmadığı profildir
Yurtiçi İnternet Profili Kullanıcının sadece yurtiçinde barındırılan ve Kurum tarafından tarafından işletmecilere gönderilen alan adı, IP adresi ve portlara erişimin sağlandığı profildir.
Standart profil, kullanıcının erişebileceği İnternet site ve uygulamalarına ait bir sınırlamanın olmadığı, mevcut (şu anki) İnternet’e erişim sağlanan profili ifade etmektedir.
10- Güvenli İnternet Hizmeti’nin dünyada örneği var mıdır?
Güvenli İnternet Hizmeti tamamen özgür irade ile kişisel tercihler doğrultusunda talep edilecek bir hizmettir. Hem Ülkemizde, hem de dünyada İnternet Servis Sağlayıcıları kullanıcılarına benzer hizmetler sunmaktadırlar.Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin bu konuda tavsiye kararları olduğu gibi, Avustralya, İngiltere, İsviçre, İspanya ve Japonya’da benzer uygulamalar yapılmaktadır.
11- Ailelerin seçebileceği internet filtreleme sistemleri mevcutken neden yeni bir sistemin hazırlanmasına gerek duyuldu?
Şu anda sunulan mevcut hizmetlerin büyük çoğunluğu ücretli ve belirli kullanım zorlukları içermektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler ve istekler doğrultusunda, kullanımı kolay ve ücretsiz olarak sunulacak alternatif bir hizmet olarak “Güvenli İnternet Hizmeti” hazırlanmıştır.
12- Profiller arası geçiş nasıl olacaktır? Herhangi bir Profilden Başka Bir Profile Geçmek İsteyince Ne yapmak Gerekecektir?
İsteyen İnternet kullanıcısı Güvenli İnternet Hizmetini seçse dahi istediği an filtresiz İnternet hizmetine de erişebilecektir. Bu hususta herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.
Güvenli İnternet Hizmetini alan kullanıcı, profiller arası geçişleri istediği an yapabilecektir. Örneğin bir evde çocukların İnternet kullanımı sırasında “çocuk profili” seçilebileceği gibi, yetişkinlerin internet kullanımları sırasında “standart profil”e kolayca geçilebilecektir.
13- Güvenli İnternet hizmetinde yasaklı sitelere girenler tespit edilecek midir?
Güvenli İnternet hizmetinde kullanıcıların İnternet erişimleri hiçbir şekilde tespit edilmeyecektir.
14- Güvenli İnternet Hizmetinin Kelime Grupları ve Alan Adları İle İlişkisi Nedir?
Basında birkaç gündür tartışılan “kelime grupları ve alan adları” ile Güvenli İnternet Hizmetinin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
15-Basında Tartışılan Kelime Grupları Hakkında Açıklama Yapar mısınız?
21 ve 27 Nisan 2011 tarihlerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yer sağlayıcılara gönderilen elektronik posta ekinde yer alan kelime grupları ve alan adları kesinlikle yasaklı liste değildir.
Söz konusu liste, yapılan çalışma, gelen ihbar ve şikâyetlerin incelenmesi ve birçok yer ve içerik sağlayıcının yardım talebi üzerine oluşturulmuştur. Bu bildirim işlemi; ilgili Kanun gereği içerik düzenlemesi gerektiren İnternet sitelerinin tespitinde kolaylık sağlanarak erişim engelleme tedbirine ihtiyaç duyulmamasını sağlayan, bu İnternet sitelerinin‘öz denetim – self regulation’ yönelik bir işbirliği sürecinden ibarettir.
16-Belirtilen Kelimeler Alan Adlarında Kullanılamayacak mıdır?
Kullanımı yasaklanan ve otomatik filtreleme yapılacak herhangi bir kelime yoktur

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.