Header Ads

Hürrem Sultan Osmanlı imparatorluğunu zapt etmişti.Kanuninin en kudretli kadınlarını kaldırmasını bilen Hürrem, damat İbrahim Paşayı da öldürterek yerine kendi damadı Rüstem Paşayı getirtmişti.Güzel Lehli kız Roksalana,esir alınmış. Osmanlı  sarayına hediye edilmişti
- Saray usullerine göre tahsil ve terbiyesine başlandı; kısa bir zamanda padişah huzuruna çıkarıldı. Sultan Süleyman'dı  işve, naz zekası ile Kanuniyi kendine bağladı;  
Hürrem Sultan adını aldı.
Haristi. ilk defa olarak, çok kıskandığı Veliaht Mustafa'nın annesi ile dövüşmüştü. Bu güzel rakibesi Gülbaharın çabucak bertaraf edilmesini temin etti... Sıra Valide sultana gelmişti- onu da yıkabilirse sarayda hakimiyeti ele alacaktı ölüm. imdadına yetişti.


Kanuni Sultan Süleyman'ı elinden kaçırmamak da lazımdı Üçü oğlan, biri kız olmak üzere dört de çocuk doğurdu. Bu suretle koca Padişah tamamıyla avuçlarının içine girmiş oldu. Artık işvesi ile zekâsı ile dilediğini yaptırıyor. Osmanlı imparatorluğuna hâkim olmaya çalışıyordu Buna erkeklerden mani olan İbrahim Pasa idi. Hürrem Sultan elini hemen ona attı-- Bu adamın kendisini «Serasker Sultan diye çağırttığını yakınlarını kayırıp padişah yakınlarını hürmetsizlikle karşıladığını filân söylemek sureti ile Sultanı doldurmağa başladı* Gayesi. kızı Mihrimah'ı verdiği Rüstem paşayı  sadarete getirip kullanmaktı.Bir gün Padişah inandı: veziriazamı ve eniştesi olan İbrahim Paşayı boğdurmaktan çekinmedi. Bundan sonra damadı Rüstem Pasa sadarete geldi Padişahı seferde bulunduğu vakitlerden faydalanarak. İmparatorluk hakkında beslediği niyetleri tahakkuka girişti.Bir yandan durmadan padişaha aşk mektupları yazarken  bir yandan da dolabını çeviriyordu. Neticede damadı Rüstem Paşa vasıtasıyla rakibesi,Gülbahar Sultanın oğlu veliahdı Mustafa sultanı öldürterek kendi oğullarından Selimi veliahtlığa getirdi. Padişah bunları bildiği ve  ve duyduğu halde gözleri sevgili Hürrem'inden başka kimseyi görmüyordu.Her seferinden dönüşte İstanbul'a kendini onun kolları arasına atıyor. tatlı sözlerini dinleyerek bir yandan şarap ile mest oluyordu- Hakikaten bu kadın güzeldi. çekiciydi. Devrinin ressamlarına ilham vermişti. Koca  kalbini  alemin tapum bir kadından nasıl kurtarabilirdi?

Veliaht Mustafa'yı ve iki sadrazamı hiç göz kırpmaksızın öldürten,şehzadeleri arasından kanlı muharebelerin açılmasına sebebiyet veren, bir çok şehzadelerin de haremde hapsedilmesi usulünü koyan Hürrem Sultan aynı zamanda hayır severdi.Bir yandan cami. imaret,çeşme, medrese gibi hayırlar yaptırıyor  işlediği cinayetleri affettirmek, öbür dünyaya açık alınla göç etmek için çalışıyordu. Çünkü onun içine pek erken denecek bir vakitte doğmuştu sanki... Kanuninin çok haris ve güzel haseki sultanı, elli altı yaşında olduğu halde 1557 de gözlerini dünyaya yumdu.Sultan Süleyman derin bir kedere düştü; sevgilisini ahirette dahi memnun etmek ister gibi büyük ve güzel bir türbe ile taltif etti.Belki Hürrem'in ağırlığı kadar da sadakalar dağıttı- Fakat onu bir türlü unutamıyordu. Olümünden üç sene sonra Mısır Beylerbeyine yolladığı hükümde: «Oğlum Selime validesi ruhu için Mekkei Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de dağıtılmak üzere üç bin altın gönderesin demekten kendini alamamıştı.İşte, bir Lehli kadın olan Hürrem Sultan- silahsız kuvvetsiz ve tek basına koca Osmanlı imparatorluğunu fethetmişti
Kaynak: HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A 15.11.1952, Milliyet, Sayfa 4 S.VURAL

1 yorum:

  1. Adsız4:08 ÖS

    Bunlar hayatta her insanın bilmeye ihtiyacı olabilecek konular . Paylaştıklarınız umarım birinin işine yarar . Dell laptop yedek parca olarak sizi takip eder paylaşımlarınızın devamını bekleriz .

    YanıtlaSil

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.