Header Ads

GERZE TERMİK SANTRALİ ÜZERİNE II


 ŞİMDİ BAZI KONULAR ÇOK HASSASTIR, ÇEVRE GİBİ, İSTİHDAM GİBİ, SOSYAL HAKLAR GİBİ, GELİŞMİŞ DENİLEN ÜLKELERE BAKTIĞINIZDA GELİŞEBİLMEK ADINA BU YUKARIDA YAZDIKLARIMDAN ZAMANINDA ÇOK BÜYÜK ÖDÜNLER VERMİŞLERDİR. YÜZYIL SONRA İSE, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE BU KONULARDA AHKAM KESEBİLİYORLAR, SOSYAL HAKLARINI ALABİLMİŞ VATANDAŞLARI, ÇEVRELERİNİ TEMİZ TUTABİLECEK YA DA DAHA AZ KİRLETEBİLECEK TEKNOLOJİLERİ VE İŞSİZLİK ORANLARININ DÜŞÜK OLMASI KONULARINDA...

Peki bu duruma gelebilmeleri için büyük fedakarlıklar da bulunan vatandaşları şimdilerde memnun değiller mi, kesinlikle memnunlar çünkü dışa bağımlı olmadan, yüksek gelir seviyeleri ve teknolojik gelişimleri ile sosyal hayatlarını ve haklarını çok iyi bir şekilde yaşıyorlar.
Bunlar için bedel ödediler bizler ise onların ödediği bedelleri bilerek gelişme sürecindeyiz ve onarın yaptıkları yanlışları, teknolojik eksiklikleri biliyoruz. O zaman yapılacak yatırımlarda da nelere dikkat edilmesi gerektiğini de, gelişimin önünü açmak için yapılması gerekenler varken bunlara toptan karşı çıkmanın hiçbir anlamı yoktur. Gelir seviyesi düşük olan çoğu insan maalesef ne çevreye saygılı olur, ne de insanlığa hele bir de üretmeden tüketmeye alışmışsa bu insanlar maalesef en büyük zarara sebebiyet verirler. Bir toplumun dışa bağımlılığı, gelir seviyesinin düşüklüğünde ki en büyük sebeptir. İşte bu yüzden bazı olaylara karşı çıkılırken çok dikkatli olmak gerekli.

Aşağıda Gerze termik santrali ile ilgili bilgi almak amacı ile 2011 aralık ayında yazdğım maile cevap gelmiş, GERZE TERMİK SANTRAL bilgilendirme ekibi tarafından, tam olarak istediğim cevaplar yazılmamış ama birçok soru içinde açıklayıcı olmuşlar. http://dusunmekvepaylasmak.blogspot.com/2011/12/sinop-gerze-termik-santral-zararlimi.html de sizlerle paylaştığım yazıma gelen bu cevabı bende  sizlerle paylaşıyorum. 


Merhaba
 1 yıla aşkın bir sürede cevap alabilmenin tarif edilemez bir duygusunu yaşıyorum. 
Mailime cevap verdiğiniz için ben de teşekkür ederim. Yalnız bir kaç sorum cevapsız kalmış onlarla ilgilide çalışmalarınızı paylaşabilirseniz sevinirim, çünkü tekrar gündeme gelen Gerze olayları, yine yanlışlar barındırıyor gibi görünüyor. Aslında Gerze olayları bir toplumun nasıl bir oyuna gelebileceği üzerine de bir tez konusu bile olabilir. Haberlerde Çin'de oluşan termik santral kirlilikleri de olunca, bu tür kandırmacalarda devam edecektir.

Sonuç olarak ben ülkemizde olan kandırmacalardan fazlasıyla sıkılmış ve bu yüzden artık sosyal medya denilen internet sosyal paylaşım sitelerinde yazılan ve paylaşılan cahilce, kötü niyetli ve yalan haberleri çürütmeye çalışıyorum. Bu yüzden bana yaptığınız geri dönüş bu anlamda önemlidir.

Kendi enerjisini karşılayamayan devletler vatandaşlarına iyi bir hizmet ve sosyal haklarını veremez. Fakat iyi bir devlet ve vatandaşları, kendi yaşadıkları dönemleri rahat ve sosyal haklarla geçireceğim diye geleceği de kirletmeyecek kadar bilinçlidir.

Öncelikle sizlere geç cevap verebildiğimiz için özür diler, projemize gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz. Mailiniz dikkatle incelenmiştir. Sizinle Gerze Enerji Santrali (GES) projemiz hakkında doğru ve detaylı bilgileri paylaşmak istiyoruz;
GES projesi; Sinop İli, Gerze İlçesi, Yaykıl köyü mevkiinde yer alacaktır. Ülkemizin enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak seçtiğimiz bu baz yük enerji santrali 1.200 MW (megavat) kurulu güçte olacak ve yılda 8,4 milyar kilovat saat elektrik üreterek ülkemizin ihtiyacının %4’ünü karşılayacaktır.

60 yılı aşkın geçmişimiz, yaklaşık 25.000 çalışanımız ve 13 ülkede 47 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Anadolu Grubu olarak bugüne kadarki her yatırımımızda olduğu gibi, GES yatırımımızda da kanunlara uymak, çevreye ve insana saygılı olmak birinci önceliğimizdir.

GES projesi kapsamında baca gazı arıtmalı pulvarize kömür yakma teknolojisi ile süper-kritik buhar santrali kurulması planlanmaktadır. Süper-kritik çevrim sayesinde termik santralların çevrim verimi artmaktadır. Günümüzde kritik-altı santralların verimi ortalama % 32 iken süper-kritik teknolojiye geçilmesi ile bu verim % 44’lerin üzerine kadar çıkmaktadır. Diğer bir değişle, süper-kritik santrallar kritik-altı santrallara kıyasla % 35 daha yüksek verimle çalışır ve bu nedenle aynı elektrik üretimini % 35 daha az kömür yakarak gerçekleştirir.
Nitekim bu teknoloji, dünyada kurulmakta olan yeni santraller için tercih edilen en son teknolojidir. 2010 yılından itibaren Avrupa ve Amerika’da kurulmakta olan santraller, temiz kömür yakma teknolojisine dayalı süperkritik tesislerdir. Son yıllarda planlanan ve halen inşası devam eden bu santrallerin kapasitesi yaklaşık olarak Avrupa’da 33.000 MW, ABD’de ise 26.000 MW’dır.
Türkiye’ye yeni giren bu teknoloji ile GES Projesi çevreye uyumu açısından Avrupa Birliği standartlarının öngördüğü çevresel normlarda çalışacak ve böylece doğal yaşama dost, modern ve örnek bir santral olacaktır.
Santralin inşasında yerli sermaye ve iş gücünün kullanılması prensibiyle hareket edilecek; inşaat süresince 2.500, işletme döneminde ise 500 kişi, bölgede yaşayanlara öncelik verilerek istihdam edilecektir. Bununla birlikte, şirket merkezi Gerze’de yer alacak olup, ödenecek vergilerle bölgenin milli gelirden daha yüksek pay alarak kalkındırılmasına destek sağlanacaktır.
GES’in baca gazı emisyonları Bakanlık ve yerel temsilcileri tarafından online olarak takip edilecektir. Bu yeni düzenleme ile birlikte artık “tesislerin yalnızca denetim yapılacağı zaman filtre kullandığı” iddialarının önüne geçilmiştir. Bu kapsamda çevreye zararı olduğu anlaşılan tesisler 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre cezalandırılacaktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri” Tebliği:
Haber Kaynağı:
Doğal yaşama dost, modern ve örnek bir santralin hayata geçirilmesi için çalışılırken, bölge halkının bilgilendirilmesi için de yoğun bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Özel sektör tarafından bir ilk olarak yörede kurulan Gerze Enerji Santrali Bilgi Paylaşım Merkezi 2009 yılından bu yana bölgede bilgilendirme çalışmalarını sürdürmektedir.
Anadolu Grubu olarak GES projesini ve Gerze’deki mevcudiyetimizi, ilk günden itibaren sadece ekonomik, teknolojik bir yatırım boyutuyla değil ama aynı zamanda Gerze ve Sinop’un sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak sosyo-ekonomik bir proje olarak ele almaktayız. Bu kapsamda bölgede eğitim, tarım, sağlık ve spor alanlarında kalıcı sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirdik ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.
Gerze Enerji Santrali projesi ile birlikte, güneş ve rüzgâr alanında da çalışmalarımız sürmektedir. Yakın gelecekte bu santralleri de elektrik üretim portföyümüz içerisine dahil ederek yenilenebilir enerji yatırımlarının portföyümüz içerisindeki payını arttırmayı hedefliyoruz.
 
Ancak bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bazı yanlış bilgiler de bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları doğası gereği rüzgârın hızı ve güneş ışığının değişkenliği gibi sebeplerden üretilecek elektrikte devamlılık sıkıntısı yaratmaktadır.
 
Baz yük santralleri denilen nükleer, kömür, doğalgaz santralleri yılda 7.000 saat ve üzeri kesintisiz çalışabilirken rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin yılda 2.000 ila 2.500 saat arasında çalışabiliyor olmaları şu anda tek enerji kaynağı olarak kullanılmalarına engel olmaktadır. Dolayısı ile,  günümüz teknolojisi ile yenilenebilir enerji kaynakları kesintisiz enerjinin sağlanabilmesi amacıyla baz yük santrallerinin yerine değil aksine onların tamamlayıcısı olarak düşünülmedir.
 
Yine unutulmamalıdır ki, OECD ülkeleri içerisinde enerji talebi büyümesi açısından ilk sırada bulunan ülkemizin her türlü enerji yatırımına ihtiyacı bulunmaktadır. Enerji arz güvenliği açısından da, elektrik üretim kaynaklarını mümkün olduğunca çeşitlendirmek ülkemizin menfaatine olacaktır.
 
Ekonomik gelişimini tamamlamış, yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapan ve büyük bütçe ayıran Avrupa ülkeleri yenilenebilir enerji yatırımlarında şimdilik liderlik görevi üstlenirken, ülkemiz de bu yolda gelişmeleri yakından takip etmeli ancak bir yandan da acil ihtiyacı olan baz yük santralleri projelerini hayata geçirmelidir.

Saygılarımızla,
Gerze Enerji Santrali

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.