Header Ads

HANGİSİ DOĞRU

Bu sayfamızda iki ayrı test veriyoruz. Tarih kültürünüzün derecesini ölçmek için bunlara cevap vermeye çalışın. Birinci test hangisi doğru, diğeri hatalar serisi testleridir. Bunlara ayrı ayrı cevaplar vereceksiniz. Her birinden 7-10 puan alırsanız tebrike değer bir tarih kültürünüz var demektir. 4-6 puan alırsanız tarih  kültürünüzü ciddî bir şekilde artırmaya çalışmanız gerektiği anlaşılır. 4'ten az puan aldığınız takdirde tarihle hiçbir ilginiz olmadığı ortaya çıkar.

HANGİSİ DOĞRU
Soruların altına yazdığımız cevaplardan hangisinin doğru olduğunu işaretleyin her doğru cevap 1 puandır.
1. İkinci Meşrutiyet hangi yılda ilân edildi?
a) 1876
b) 1901
c) 1908
2. Anadolu Selçukluları'nın başkenti hangi şehirdi?
a) Konya
b) Bursa
c) İznik
3. Kanunî Sultan Süleyman'ın babası kimdi?
a) Fatih Sultan Mehmed
b) II. Suttan Beyazid
c) Yavuz Sultan Salim
4. Atatürk nerede doğdu?
a) Ankara
b) Selanik
c) İstanbul
5. Türk tarihinin en büyük ve muhteşem yüzyılı hangisidir?
a) XV. Yüzyıl
b) XVII. Yüzyıl
c) XVII. Yüzyıl
6. Fuzûlî şiirlerini Türkçe'nin hangi lehçesinde söylemiştir?

a) Çağatay
b) Osmanlı
c) Azerî
7. Aşağıdaki meydan muharebelerinin hangisini Fâtih kazanmıştır?
a) Otlukbeli
b) Merci Dabık
c) Mohaç
8. III. Napoléon, I. Napoléon'un nesi olur?

a) Oğlu
b) Torunu
c) Yeğeni
9. Şehzade Camii'ni kim yaptırmıştır?
a) Fatih
b) Kanuni
c)IV. Mehmed
10. Fâtih'in meşhur portresini yapan İtalyan ressamı kimdir?
a) Bellini
b) Rafael
c) Boticelli


Cevaplar:
Hangisi doğru:1 — 1908, 2 — Konya, 3 — Yavuz, 4 — Selanik, 5 —XVI, 6 — Azeri, 7 — Otlukbeli, 8 — Yeğeni, 9 — Kanuni,10 — Bellini.
HATALAR SERİSİ

Bu yazıda 10 tane büyük hata var. Bulacağınız her hata size 1puan kazandıracaktır.
"Sadrâzam Enver Paşa,1913'te çıkan Birinci Cihan Savaşı na, 1915'te Türkiye'yi de soktu. Enver Paşa, ihtiyar yaşma rağmen, çok tecrübesiz hareket etti. Savaşa girildiğini padişah olan II.Abdülhamid'den hile gizledi. Savaş sonu, bütün dünya gibi Türkiye'de de yıkım oldu. Türk imparatorluğu dağıldı ve Cezâyir, Irak, Suriye gibi bütün Arap eyaletleri ayrıldı. Müşir (mareşal) Mustafa Kemal Paşa,19 mayıs 1920'de Samsun'a çıkarak, Milli Mücadeleyi teşkilâtlandırmaya başladı. Padişah V. Sultan Mehmed Reşad, Milli Mücadele'ye taraftar görünmüyor, İtilâf Devletleri' nin dostluğunu arıyordu. 23 nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi, Sivas'ta toplandı. Milli Mücadele başladı."

Cevaplar:
Hatalar serisi:
1 — Enver Paşa, sadrazam değil, harbiye nazırı ve başkumandan vekili idi, 2 — 1. Dünya Savaş 1914'de başladı, 3 — Türkiye savaşa 1914'te girdi, 4 — Savaş sırasında padişah V. Mehmed Reşad idi, 5 — Enver Paşa ihtiyar değildi, ancak 33 yaşındaydı, 6 —Türkiye, Cezayiri daha 1830'da kaybetmişti, 7 — Bu sırada Mustafa Kemal Paşa'nın rütbesi mirliva (tümgeneral) idi, 8 — Atatürk 19 mayıs 1919'da Samsuna çıktı, 9 — Milli Mücadele sırasında padişah VI. Mehmed Vahîdeddin idi, 10 — T.B.M.M., Ankara'da toplandı.

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.