Header Ads

Büyükamiral Dönitz ve Hatıraları Hakkında


Büyükamiral Dönitz ve Hatıraları Hakkında
1914 yılının 10 ağustos günü Çanakkale Boğazı'ndan iki yabancı harp gemisi girdi. Bu gemiler Türkiye'yi bir buçuk ay sonra, o zamana kadar görülmemiş bir kavgaya, Birinci Dünya Harbi'ne sürükleyecek olan 23 000 tonluk «Goeben» ve 4 500 tonluk «Breslau» Alman kruvazörleriydi.  OsmanlıHükümeti, Amiral Souchon komutasındaki bu Alman gemilerinin satın alındığını ve amiralin de Türk Donanması'na komutan tayin edildiğini ilân etti. «Goeben» muharebe kruvazörünün adı «Yavuz Sultan Selim» veya kısaca «Yavuz», «Breslau» hafif kruvazörünün adı da «Midilli» olarak değiştirilmişti.«Midilli» kruvazörünün subayları arasında, Dönitz adında yirmi üç yaşında bir teğmen vardı. Teğmen Karl Dönitz, 16 Eylül 1891 tarihinde, Berlin şehri civarındaki Gruneau'da doğdu. Denizciliği kendisine meslek olarak seçti ve asteğmen rütbesiyle 1 Nisan 1910'da Alman İmparatorluk Bahriyesi'nde göreve başladı. 

Dönitz, yeni kurulmuş olan Alman «Akdeniz Tümeni »ne tayin olundu. Bu tümen «Goeben» ve «Breslau» gemilerinden mürekkepti. Teğmen Dönitz, «Breslau»un vardiya subaylığına getirilmişti. Birinci Dünya Harbi'nin patlamasından on beş gün kadar önce «Breslau» Arnavutluk prensinin desteklenmesi için toplanmış olan milletlerarası deniz kuvvetinin bir birliği olarak Draç limanında bulunuyordu. Arnavutluk prensi, Balkan Harbi'nden sonra Osmanlı idaresinden ayrılarak istiklâlini kazanmış olan Arnavut halkına, büyük devletler tarafından kabul ettirilen Wied Prensi Wilhelm idi. Draç limanında «Breslau» ve İngiliz kruvazörü «Gloucester» yan yana yatıyorlar, iki geminin mürettebat» birbirleriyle su topu maçı yapıyorlardı. Milletlerarası deniz kuvveti, destekledikleri Arnavutluk prensiyle birlikte, Draç'tan ayrılmak zorunda kalınca Dönitz'in gemisi «Breslau», Amiral Souchon komutasındaki «Goeben» ile birleşerek Adriyatik'ten Akdeniz'e açıldı. Bu arada Birinci Cihan Harbi de başlamış bulunuyordu. Alman gemileri Fransa'nın Kuzey Afrika'daki harp limanlarına bir baskın yaptıktan sonra peşlerine takılan bir İngiliz filosunu atlatarak Messina'ya demirlediler. O sıralarda henüz bitaraf bulunan İtalya'nın ikmal hususunda çıkardığı güçlüklere rağmen kruvazörler burada kömür alarak tekrar denize açıldılar. Rota Çanakkale idi. Bu sefer «Breslau»’ın on beş gün önceki su topu rakibi olan İngiliz hafif kruvazörü, «Gloucester» Alman gemilerini takibe başlamıştı. «Breslau» ve «Gloucester» birbirlerine karşılıklı mermi yağdırıyorlardı. Her iki tarafa da isabetler vaki olmuştu. Fakat «Goeben» in işe karışması üzerine küçük İngiliz kruvazörü, Yunanistan'ın Mataban burnu civarında takipten vazgeçti.

1. Karl Dönitz, 16 Eylül 1891 tarihinde, Berlin şehri civarındaki Gruneau'da doğdu.  ö. 24 Aralık 1980, Aumühle, Schleswig-Holstein, Hamburg, Almanya)Alman Donanma Komutanı, Büyük Amiral ve II. Dünya Savaşı sonlarında Nazi Almanyası Devlet Başkanı.

Alman gemileri yollarına devam ederek Çanakkale'ye geldiler.16 ağustos 1914'te, her iki gemiye de Türk bayrağı çekildi, gemilerin mürettebatı da Türk Donanması hizmetine girdi. Dönitz’in kendi ifadesiyle, «Türk Donanmasının 'Midilli' kruvazöründeki daima iftiharla hatırladığı hizmet devresi» başlamıştı. Genç deniz teğmeni müstakbel eşiyle, İstanbul'da Çamlıca tepelerinde tanıştı ve sevişti. Dönitz'in kayınpederi de Osmanlı ordusunda uzun seneler vazife görmüş bir Alman subayı idi. Türk Donanması'nda 1916 yılına kadar vazife görerek «Midilli»nin Karadeniz'deki bütün seferlerine katılan Dönitz o tarihte denizaltıcı sınıfına ayrılarak Akdeniz'de hareket yapan U-39 denizaltısı vardiya subayı oldu. Sonra UC-5 denizaltısına komutan tayin edildi ve bu denizaltıyla Sicilya'nın Augusta limanına girerek İngiliz «Cyclops» gemisini batırdı. O tarihlerde Dönitz yirmi altı yaşında, en genç denizaltı kumandanlarından biriydi. Üsteğmen Dönitz'in son görevi UB-68 denizaltısının komutanlığı idi. 4 Ekim 1918'de bu denizaltıyla bir İngiliz konvoyuna hücum eden Dönitz, bu harekât esnasında gemisini kaybetti kendisi de İngilizlere esir düştü. Harpten sonra, «Emden» kruvazörünün komutanı olarak Uzak Doğu'ya gezi seferleri yapan Dönitz tekrar denizaltı filosuna geçti. O tarihlerde henüz Versailles anlaşmasına göre denizaltı inşa etmesi yasak olan Almanya, Türk denizaltı filosunda denizaltıcılık eğitimi görmek üzere Türkiye'ye deniz subayları gönderiyordu. Bu subaylar arasında Albay Dönitz de, denizaltı silâhı üzerinde incelemelerde bulunmak üzere ikinci defa olarak 1935 yıllarında tekrar Türkiye'ye geldi. İkinci Dünya Harbi başladığında Dönitz komodor rütbesiyle yeniden kurulmuş olan Alman denizaltı filosunun komutanıydı. 1 Ekim 1939'da amiralliğe yükseltildi. İkinci Dünya Harbi'nin meşhur denizaltı harbi taktiklerini tatbike başladı. Amiral Dönitz 1943'te Büyük amiral Raeder'in yerine Alman deniz kuvvetleri başkomutanı oldu. 30 Nisan 1945'te ise intihar eden Hitler'in yerine devlet ve hükümet başkanı (2. Führer) oldu. Büyük amiral Dönitz, artık Almanya için bir felâket halini alan harbi durdurdu ve ikinci defa olarak 23 Mayıs 1945 tarihinde, harp esiri olarak müttefiklere teslim oldu. Dönitz, harp sanıklarından biri olarak Nürnberg mahkemelerine sevk edildi. Mahkeme, fazlaca hissî bir kararla, harpte bir asker olarak sadece vazifesini yapmış bulunan Büyük amiral Dönitz'i «Kayıtsız, şartsız denizaltı harbi yapılması emrini vermek» suçuyla on yıl iki ay hapse mahkûm etti. Büyükamiral Dönitz bu mahkûmiyetini 1957 yılında tamamlayarak hürriyetine kavuştu. Bugün Kuzey Almanya'nın küçük bir şehrinde, çekilmiş olduğu köşesinde yaşamaktadır.(Ölüm Tarihi: 24 Aralık 1980)

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.