Header Ads

HAREM VE IC YUZU III

HAREM VE İÇYÜZÜ III
Şimdi cam bir kavanoz içinde, itina ile muhafaza edilen yapma çiçekler, daha dün onu işleyenlerin beyaz ve solgun yüz­leri gibi boyunlarını bükmüşler.. Öbür ta­rafta renk renk oyalar.. Bütün bunlar. Kimbilir hangi rüzgârın bu kapalı odala­ra attığı iklimi bilinmeyen diyarların kız­ları tarafından aylar ve belki senelerce emek verilerek, vakit öldürülerek vücu­da getirilmişlerdir.

Harem bahçesine nâzır odalardan bi­rinin, bahçeye açılan pencerelerinin iç tarafları başdan başa kıristal aynalarla kaplı.. Son hükümdarlar, bahçede, havuz kenarında oynaşan cariyeleri bu odadan bu aynalara ekseden gölgelerinden seyre­der lermiş..
Cariye dairesi kapısının iç tarafında­ki mozayikler üzerinde Arapça şu mâna­ya gelen yazı okunuyor: «Ey kapıları açan Allahım, bize de hayırlı kapılar aç».
Bu cümle, cariyeler için ne kadar mânalı...
Harem hakkında yazılanlar, orada geçen hayatı anlatabil­mekten daima uzak kalmıştır.
Başlangıçda da söylediğimiz gibi, ha­rem dairesi, bir kadınlar mahpesi idi ve efsanelerin kapalı kutusu gibi, asırlar­ca iç yüzü bilinmedi. Harem hakkında yazılanlar, orada geçen hayatı anlatabil­mekten daima uzak kalmıştır. (I)

Başlangıçda da söylediğimiz gibi, ha­rem dairesi, bir kadınlar mahpesi idi ve efsanelerin kapalı kutusu gibi, asırlar­ca iç yüzü bilinmedi.

(I)18 yaşında şimdiki Arkeoloji müze­sinde vazife almış bulunan ve o gündenberi Topkapı sarayını tetkik etmekte bulunan. Topkapı Müzesi Müdürü Tahsin Öz,harem hakkındaki bir hatırasını şöyle an­latmıştır:
— Abdülhamid'in hali üzerine toplar atılmaya başladığı vakit, sarayın harem dairelerinin pencereleri  açılmış ve bir çok başlar uzanmıştı. O güne kadar, ha­rem dairesinden bir baş değil, bir gölge bile gören olmamıştı.

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.