AYRICA GOOGLE SAYFASI AÇMANIZA GEREK YOK. GOOGLE ARAMALARINIZI BURADAN YAPABİLİRSİNİZ.!

Aliexpress

Aliexpress TR

TANITIMLAR

14 Ekim 2016 Cuma

Sivil Darbe Yavaş Yavaş Hayatı Ele Geçiriyor.

Hiç yorum yok :

Bütün olaylarda gördüğümüz ve duyduğumuz gibi GATA'nın hangi şekilde gasp edilip askeri hastane statüsünden çıkarılmasında da halkın nasıl kandırıldığını, 
Gaziantep Milletvekeli Prf. Dr. Ümit Özdağ'ın meclisteki konuşmasını köşesine taşıyarak gözler okuyucularının ve sosyal medyanın önüne serdiği 
Yılmaz Özdil'in bugünkü yazısı artık bütün bunların durdurulması gerektiğini bu işin gerçekten sivil darbeye döndüğü ve geleceğimizi tehlikeye girdiği gerçeğini mecliste muhalefetin nasıl savaş verdiğini gösteren ama medyanın bunu umursamaması sonucunda ortaya çıkan haykırış... 

 yazının tam metni: 

ANTİK ÇAĞ’DA TAKI VE MÜCEVHERAT

4 yorum :
ANTİK ÇAĞ’DA TAKI
Tarihin ilk devirlerine kadar uzanan bir gelenektir takı kullanımı, sanat olarak tarif ettiğimiz bu etkinliğin temelinde inançların etkisi olduğu bilinmektedir. İlk takılar insanların henüz yerleşik döneme geçmedikleri Paleolitik Çağ’da süsleme yanında, av bereketini arttırmak ve koruma amaçlı tılsımlar olarak yaratılmış olmalıdır.
Antik mücevherler,Bu dönemde takılar gizemli bir takım işaretlerin yardımıyla şeytan ve diğer kötü ruhların neden olduğu hastalık gibi zararlardan, kişileri korumanın yanı sıra süslenme, kendini başka insanlara beğendirme amacıyla da kullanılmış olmalıdır.

SEMSI TEBRIZI'NIN TACI

Hiç yorum yok :

ŞEMSİ TEBRİZİ'NİN TACI
 Gördüğünüz resim, Mevlanâ Celâleddin-i Rûmi'nin mürşidi olan Şemsi Tebrizî'nin serpuşudur. Mevlevîler tari­hinde fevkalâde üstün bir kıymet taşı­yan bu taç, şimdi Konya müzesinde 735 numarada teşhir edilmektedir.

Gördüğünüz resim, Mevlanâ Celâleddin-i Rûmi'nin mürşidi olan Şemsi Tebrizî'nin serpuşudur.

Altı Vezirle Evlenen bir Sultan:AYŞE SULTAN

Hiç yorum yok :
 Yazan: ADNAN GİZ

Osmanlı saraylarının kadın sultanlarından 250 si hakkında şimdiye kadar bilinmiyen vesikalar bularak çok kıymetli bir eser hazırlamış olan genç tarihçi Adnan Giz'in bu yazısında, Ayşe Sultanın macerasını bulacaksınız.Yedi yaşından itibaren altı vezirle evlendirilmişti. Kocalarından ikisi Padişah emriyle katledildi. Biri âsiler tarafından parçalandı. İkisi şehit oldu. Bu izdivaçları eğer kendi arzusu ile yapmış olsaydı, romancılar belki de onu Osmanlı tarihinin en meş'um kadını olarak gösterirlerdi. Fakat o, izdivaçları kendi rızasıyla yapmamış, saltanat makamının itiraz kabul etmez iradesiyle evlendirilmişti. Ne kadar sevmemiş ve ne kadar istememiş olsa yine kocalarının feci akıbetinden duyduğu azabı tahayyül ederek, meş'um kadın sıfatını ona lâyık görmüyorum. Galiba Tarih de böyle düşünmüş olmalı ki, bu kadara faciayı bir kadın hayatı için fazla bulmuş ve onun yanında bir muhayyel Ayşe Sultan yaratarak, bu maceraların bir kısmını ona mal etmiştir.
TARİH Dünyası Sayı:7 15 Temmuz 1950 IV. Murad Kapak Resmi
Genç tarihçi Adnan Giz'in bu yazısında Altı Vezirle Evlenen bir Sultan:AYŞE SULTAN 'nın macerasını bulacaksınız.

         Bahsetmek istediğim Ayşe Sultan, Birinci Ahmed'in kızıdır. Annesi çok muhtemel olarak, Kösem Valide unvanıyla meşhur Mahpeyker Sultandır. Takriben 1605 de doğan bu  sultanın bugüne kadar kısa da olsa tam bir biyografisi yapılmamıştır. Hayatının, doğrudan doğruya tetkike tâbi tutulmayarak evlenmiş olduğu vezirler dolayısıyla bahis mevzuu edilmesi, en maruf tarihlerimizde dahi ismi etrafında bir çok hatalar yapılmasına yol açmıştır.  

HAREMDEN MEKTUPLAR

Hiç yorum yok :

Bu yazı serisi, tarihimizde yepyeni bir ufuk açacaktır, çünkü bugüne kadar meçhul kalmış birçok tarihi hakikatleri ancak bu yazı serisi ile öğreneceğiz. Ve bu yazı, ; Osmanlı haremi için bugüne kadar yazılanların ne kadar; hayal mahsulü ve uydurma olduğunu da meydana koyacaktır. Yine bu yazıda, birçok Osmanlı sultanlarının bugüne kadar neşredilmemiş mektuplarını ilk defa okuyacaksınız.

Osmanlı haremi için bugüne kadar yazılanların ne kadar; hayal mahsulü ve uydurma olduğunu da meydana koyacaktır.

YENİ zamanların en kuvvetli imparatorluklarından birisini kuran Osmanlıların; üç kıtada da, ülkelere hükmettikleri, herkesçe bilinen malum bir gerçektir. 

Osmanlıya hükmeden hükümdar, nam ve şanına lâyık bir sarayda oturur, sefer dışında imparatorluğu buradan idare ederdi. Bursa ve Edirne sarayları bir tarafa bırakılırsa, İstanbul’da Fatihin yaptırdığı eski veyeni saraylar, devirlerinin en güzel binalarıydı. Bilhassa Kanunî ve ondan sonraki hükümdarlar, Sarayburnuna inşa ettirilen yeni saraya birçok kasırlar ilâve ettirerek burasını ikinci bir İstanbul haline koydular. Boğazdan ve Adalardan bakılınca serviler arasında yükselen kurşun örtülü kubbelerin, çeşitli ağaç ve çiçekler altındadır. Sirkeci istasyonunun karşısındaki burundan, Ahırkapıya kadar uzanan sahil şeridinin üzerinde mermer direkli, kurşun kubbeli köşklere baktıkça insanın gönlü açılır, ruhu şenlenirdi. Sahilden Mecidiye köşkünün bulunduğu yere kadar uzanan geniş arazi, setlere ayrılmış, her şeddin üzerine nefis panjurlu ve dantelli köşkler yapılmıştı. Köşklerin etrafında bahçeler, bahçeleri birbirinden ayıran tahta duvarlar vardı. Her köşk, bahçesinde havuzlar, içlerinde pırıl pırıl parlayan fıskiyelerle yıkanırdı. Havuzların kenarlarındaki kameriyeler, çiçek saksıları, meyve ağaçları ve nihayet ıhlamurluklar, bu bahçelerin en güzel süsleriydi. 

İletişim

Yasal Uyarı

Yasal Uyarı


http://dusunmekvepaylasmak.blogspot.com/ sitesinde yer alan her türlü içerik misafir yazarlarının kişisel tecrübeleri, bilgisi ve araştırma sonuçlarına dayanarak oluşturulmuştur. Sadece ve sadece enformasyon amaçlıdır ve asla hekiminizin tıbbi öneri, teşhis ve tedavisinin yerini almayı amaçlamamaktadır. Sitede verilen her bilginin güncel ve eksiksiz olması için her türlü çaba gösterilmiştir ancak kesinlikle böyle olduğuna dair hiçbir garanti verilmemektedir.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Düşünmek Ve Paylaşmak Alexa Sıralaması