Header Ads

Ben Deli Değilim... BÖLÜM II
"Ben deli değilim"

Teori aslında sözlere döküldüğünde çok basitti ama her zaman olduğu gibi uygulamada ustalık istiyordu. 

Teorisinin özü, insanın gelişimini sağlayan şizofrenin[1] bir alt türü olan paranoid şizofreniye[2] dayanıyordu, yani psikoloji ve sosyoloji alanında uzmanlaşmış bilim adamlarına göre hastalık olan paranoid şizofreniye dayanıyordu.  

Onlara göre paranoid şizofreni bir davranış ve kişisel bozukluktur, ama çok ilginçtir ki paranoid şizofren nöropsikolojik testlerde olumsuz çıkmaz. Neropsikoljik testler, insanların doğasında bulunan karmaşık davranışlar ve bilişsel işlevlerin[3] beyinde oluşan sinir hareketleri ile ilgili olduğu ve bir bozukluk varsa bu ilişkiye bakılması gerçeği üzerine yapılmaktadır.
Davranışlarımızda ve bilişsel işlevlerimiz deki bozukluğu bulmak amacıyla yapılan neropsikolojik testler bazı zamanlarda tek muayene aracı olabilmektedir. Paranoid  şizofreni tanısı konulan bir hastada  bu testlerin olumsuz bir sonuç vermeyişinin sebebi ise insanların yaratılışında saklıdır. 
İnsanın evrimleşmesini hızlandıran bu paranoid yapı bilinçli bir şekilde insanın bir parçası olmuştur. İnsan, bu yapı sayesinde diğer canlıların önüne geçmiştir. Duyduğu kuşku ve korkular onu meraklandırmış o kuşku ve korkulara karşı tedbir almaya başlamıştır. İlk zamanlarda ilkel bir koruma yöntemi olan paranoid yapı insanın olabilecekleri gözünde canlandırmasıyla sistemli bir savunmaya geçmiştir. Böylelikle ilkel isteklerden biri olan barınma ihtiyacı, sosyal bir anlama kavuşmuş birlikte yaşamaya ve daha korunaklı barınakların oluşmasına neden olmuştur. Artık daha rahat uyuyabilecektir. 
İşte teorinin özünü oluşturan bu paranoid şizofreniyi insan bir şekilde kontrol altına almalı ve bu sayede onun getireceği gelişime sahip olmalıydı. Aslında paranoid düşünce insanda korkulardan dolayı değil de daha çok ihtiyaç eksikliklerinde ortaya çıkan bir yapıdır. İnsan paraya ihtiyaç duyar ve bunun kendinde bir eksiklik olduğuna inanırsa paranoid yapı devreye girer ve başına gelen bütün olumsuzlukların parasal eksiklikten kaynaklı olduğunu düşünmeye başlar ve parayı elde edebilmek için her türlü olumlu ya da olumsuz yolu dener. 
Burada önemli olan ne kadar ihtiyaç duyduğudur. Bazı insanlar için düzenli maaş, bazıları için büyük şirket sahipliğidir. 
İnsan bu ihtiyacına davranışları ile ulaşamayacağını düşünürse de bu sefer karşı bir düşünce üretir: Paranın aslında çokta gerekli olmadığına, zenginliğin daha büyük huzursuzluklara yol açtığına, parayla mutluluk olmayacağına ve bu yüzden de aslında parasızda yaşanabileceğine dair düşüncelerdir bunlar. 
Sonuçta evsiz, işsiz, güçsüz insanlarda yaşamıyor mu?  
Aslında iki düşünce de insanda ki eksikliği doldurmak amacı ile ortaya çıkar. İşte teorin özü buradaydı bu eksikliği madem düşüncede de doldurabiliyor ve istenilen şekilde yaşayabiliyorsak o zaman düşüncelerden yola çıkıp eksiklikleri doldurmaya başlamak gerekiyordu. Düşüncelerle birlikte ise davranışları yönlendirmek ve arkasından ihtiyaç eksikliğini tamamlamak. Uygulama da ise bu iş o kadar kolay olmuyordu çünkü ilk başlarda neye gerçekten ihtiyacı olduğunu bulması gerekiyordu. Bunu fark edene kadar ise boşa kürek çekip durmuştu.


[1] Şizofreni kelimesi, Yunanca ayrık veya bölünmüş anlamına gelen "şizo" (schizein, Yunanca: σχίζειν) ve akıl anlamına gelen "frenos" (phrēn, phren- Yunanca: φρήν, φρεν-) sözcüklerinin birleşiminden gelir. Anlatılmak istenen kişinin iki kişilikli olması değil, aynı anda iki farklı gerçekliğe inanmasıdır. "Gerçek gerçeklik" normal, sıradan bir insanın algılamasına denk düşerken, "ikinci gerçeklik" sağlıklı bir insanın anlayamayacağı, çoğu kez belli bir sisteme dayalı bir gerçekliktir.
[2] Bu hastalığın temelinde başkalarına karşı duyulan güvensizlik ve kuşkuculuk yatar. Hastalık, şizofreni ile birleştiğinde halisinasyonlar,hayaller ve kurgusal gerçeklik ortaya çıkar.
[3] Zekanın işleşiyle ilgili
 14.11.2012
GİRİŞ BÖLÜMÜ
I. BÖLÜM 
                       SUMME KALE LEHU KUN FE YEKUN"OL DEDİ OLDU 

DEVAMI GELECEK(YORUMLARINIZI BEKLİYORUM)
DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK  DİLEĞİYLE...

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.